Aiheet
Digitalisaatio

Pilvipalveluita käytti 81 % yrityksistä vuonna 2022

tiedote | Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2022

Muutos

Tietotekniikan käyttö yrityksissä -tilaston tietokantataulu 12bh on korvattu tietokantataululla 13vg.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan maksullisia pilvipalveluita käytti 81 % yrityksistä keväällä 2022. Pilvipalveluita käyttävien yritysten osuus on kasvanut 30 prosenttiyksiköllä kahdeksassa vuodessa. Suurista yrityksistä jo 97 % käytti pilvipalveluita. Yleisimmin pilvipalveluita käytettiin sähköpostissa, toimisto-ohjelmissa ja tiedostojen tallennuksessa.

Keskeisiä poimintoja

  • Pilvipalveluita käytti 81 % yrityksistä keväällä 2022.
  • Sosiaalista mediaa käytti 81 % yrityksistä keväällä 2022.
  • Verkkokaupalla myi 25 % yrityksistä vuonna 2021.

Pilvipalvelut

Maksullisia pilvipalveluja käytti 81 % vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä keväällä 2022. Pilvipalveluita käyttävien yritysten määrä on jatkanut kasvuaan ja on lisääntynyt 30 prosenttiyksiköllä vuoden 2014 51 %:sta.

Suuruusluokittain pilvipalvelut olivat yleisimmin käytössä suurissa vähintään 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä (97 %), mutta pienimmistä 10–19 henkilöä työllistävistäkin yrityksistä 75 % käytti pilvipalveluita.

Kysytyistä pilvipalveluista yleisimmin yritykset käyttivät sähköpostia (73 %), toimisto-ohjelmia (66 %) ja tiedostojen tallennusta (65 %). Myös kirjanpitosovellukset (57 %) ja tietoturva (55 %) pilvipalveluina oli yli puolella yrityksistä. Asiakkuuden hallinnan ohjelmat (CRM) ja toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) pilvipalveluina ovat yleistyneet yli kolmannekseen yrityksistä.

Sosiaalinen media

Sosiaalista mediaa käytti 81 % vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä keväällä 2022. Sosiaalista mediaa käyttävien yritysten lukumäärä on lisääntynyt yhdeksässä vuodessa 43 prosenttiyksiköllä.

Suuruusluokittain sosiaalinen media oli yleisimmin käytössä suurissa vähintään 100 henkilöä työlistävissä yrityksissä (97 %). Pienimmissä 10–19 henkilöä työllistävistä yrityksistä 76 % käytti sosiaalista mediaa.

Kysytyistä sosiaalisen median tyypeistä yleisimmin yritykset käyttivät yhteisöpalveluita (esim. Facebook, LinkedIn, Yammer), joita käytti 79 % yrityksistä. Multimedian jakamiseen tarkoitettua mediaa (esim. Instagram, YouTube, SlideShare, Pinterest) käytti 55 % ja blogeja tai mikroblogeja (esim. Twitter) 23 % yrityksistä. Vuodesta 2013 on yhteisöpalvelujen käyttö lisääntynyt 45 prosenttiyksikköä.

Verkkokauppa

Kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä 25 % ilmoitti myyvänsä verkkokaupalla. Yrityksen koon mukaan tarkasteltuna verkkokaupan yleisyys on selvästi suurin suurimmassa tarkastellussa kokoluokassa, reilussa kolmanneksessa yrityksistä. Pienemmissä kokoluokissa verkkokaupan yleisyys vaihtelee vain vähän, 10-19 henkeä työllistävien yritysten 23 %:sta 50-99 henkeä työllistävien yritysten 25 %:iin yrityksistä.

Verkkokauppaa käyvien yritysten osuus on lisääntynyt 12 prosenttiyksiköllä 15 vuodessa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana verkkokauppaa kävyien yritysten osuus on lisääntynyt keskimäärin yhden prosentin vuodessa.

Tiedot on kerätty kyselytutkimuksella keväällä 2022 ja ne koskevat vähintään kymmenen henkilöä työllistäviä yrityksiä.

Muutos

Tietotekniikan käyttö yrityksissä -tilaston tietokantataulu 12bh on korvattu tietokantataululla 13vg.
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Uudet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Henkilöstön suuruusluokka
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Poistuneet tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
yritys.ict@stat.fi
Aarno Airaksinen
yliaktuaari
029 551 3206
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.