Aiheet
Työ, palkat ja toimeentuloVäestö ja yhteiskunta

Tuloerot kasvoivat vuonna 2021

tiedote | Tulonjakotilasto 2021

Muutos

Tulonjakotilaston tietokantataulukoita on uudistettu. Taulukoihin on lisätty tunnuslukuja ja lisäksi on muodostettu yksi uusi tietokantataulukko. Osa taulukoista siirtyy julkaistavaksi vuonna 2023.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan tuloerot kasvoivat vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna. Väestön suurituloisimman kymmenesosan tulojen keskiarvo kasvoi reaalisesti 8,1 %. Pienituloisimman kymmenesosan reaalitulot pysyivät edellisvuoden tasolla. Keskituloisten (tulokymmenykset V–IX) reaalinen tulotaso nousi 1,5 %.

Keskeisiä poimintoja

 • Tuloerot kasvoivat selvästi vuonna 2021. Gini-kerroin sai arvon 29,1. Se oli 1,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2020. 
 • Myyntivoitot ja muut omaisuustulot kasvattivat suurituloisimpien tuloja muita väestöryhmiä enemmän. Suurituloisimman prosentin käytettävissä olevien rahatulojen keskiarvo kasvoi reaalisesti 19,9 % edellisvuodesta.
 • Pienituloisimman kymmenyksen reaalitulojen keskiarvo pysyi ennallaan ja neljän pienituloisimman kymmenyksen tulotaso nousi 0,3 %.
 • Pienituloisia oli 719 000 henkilöä eli 13,2 % asuntoväestöstä vuonna 2021. Osuus kasvoi edellisvuodesta, jolloin se oli 12,5 %.
 • Pitkittynyttä pienituloisuus oli 421 600 henkilöllä eli he olivat pienituloisia vuoden 2021 lisäksi vähintään kahtena edeltävästä kolmesta vuodesta.

Tuloerot lähes vuoden 2007 tasolla

Suhteellisia tuloeroja kuvaava Gini-kerroin oli 1,4 prosenttiyksikköä edellisvuotta suurempi vuonna 2021 ja sai arvon 29,1. Tätä suuremmat tuloerot ovat olleet viimeksi vuonna 2007, jolloin Gini-kertoimen arvo oli 29,5. Pienimmillään tuloerot ovat olleet 1980-luvun puolivälissä.

Gini-kerroin saa arvon 0, jos kaikki saavat saman verran tuloja ja arvon 100, jos yksi tulonsaaja saa kaikki tulot. Mitä suurempi kerroin on, sitä suuremmat ovat suhteelliset tuloerot.

Pienituloisia 719 000 vuonna 2021

Pienituloisiin asuntokuntiin kuuluvia henkilöitä oli 718 700 eli 13,2 % asuntoväestöstä vuonna 2021. Edeltävänä vuonna pienituloisuusaste oli 12,5 %. Pitkittynyttä pienituloisuus oli 421 600 henkilöllä eli he olivat pienituloisia vuoden 2021 lisäksi vähintään kahtena edeltävästä kolmesta vuodesta. Pienituloisia lapsia oli 121 800, mikä oli 11,9 % lapsista. Pitkittyneesti pienituloisissa asuntokunnissa lapsia oli noin 55 000.

Pienituloisuuden raja on 60 % koko väestön mediaanitulosta. Yhden hengen taloudessa elävälle raja oli noin 16 250 euroa vuodessa (noin 1 350 euroa kuukaudessa). Muille talouksille raja on kerrottava asuntokunnan kulutusyksiköiden määrällä.

Tulot tarkoittavat asuntokunnan nettotuloja eli käytettävissä olevia rahatuloja, jotka on jaettu asuntokunnan kulutusyksiköillä. Tulojakauma on muodostettu henkilöiden kesken ja tulojen muutokset on laskettu henkeä kohti lasketuista keskiarvoista. Tulokymmenyksissä väestö on järjestetty tulojen mukaan ja jaettu kymmeneen yhtä suureen osaan. I tulokymmenys on pienituloisin kymmenesosa ja X tulokymmenys suurituloisin kymmenesosa. Vuosien 1986–1994 Gini-kertoimet perustuvat tulonjakotilaston otosaineistoon.

Muutos

Tulonjakotilaston tietokantataulukoita on uudistettu. Taulukoihin on lisätty tunnuslukuja ja lisäksi on muodostettu yksi uusi tietokantataulukko. Osa taulukoista siirtyy julkaistavaksi vuonna 2023.
Lue lisää muutoksesta

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
19.12.2022

Henkilökohtaiset käytettävissä olevat rahatulot iän ja sukupuolen mukaan 2021

19.12.2022

Henkilökohtaiset käytettävissä olevat reaalitulot iän mukaan 1995-2021

19.12.2022

Käytettävissä oleva reaalinen rahatulo kulutusyksikköä kohti tulokymmenyksittäin 1995-2021

19.12.2022

Asuntokuntien käytettävissä olevan reaalisen rahatulon mediaani kulutusyksikköä ;kohti kunnittain 1995-2021

19.12.2022

Asuntokuntien käytettävissä olevan reaalisen rahatulon mediaani kulutusyksikköä kohti kunnittain 1995-2021

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Tulokymmenys tai fraktiiliryhmä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Tulokäsite
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Alue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Tulokymmenys tai fraktiiliryhmä
 • Alue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Tulokymmenys
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Henkilön ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Perusturvan varassa oleminen
 • Henkilön ikä
 • Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Seutukunta
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Maakunta
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Viitehenkilön ikä
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Koulutusaste
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Tulokymmenys tai fraktiiliryhmä
  • Henkilön ikä
  • Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Tulokymmenys
  • Seutukunta
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Seutukunta
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Maakunta
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Maakunta
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Seutukunta
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Sukupuoli
  • Henkilön ikä
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Tulolaji
  • Tulokymmenys
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Perusturvan varassa oleminen
  • Kunta
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Uudet tietokantataulukot

  Tulevat julkaisut

  Taustatiedot

  Dokumentaatio
  Viittausohje

  Tilaston asiantuntijat

  Tiedustelut ensisijaisesti
  Veli-Matti Törmälehto
  erikoistutkija
  029 551 3680
  Muut asiantuntijat
  Vastaava osastopäällikkö

  Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

  Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.