Aiheet
Väestö ja yhteiskunta

Ulosottovelallisia noin 284 000 vuoden 2021 lopussa

tiedote | Ulosottoasiat 2021

Muutos

Ulosottoasiat-tilaston velalliset-tietokantataulukkoon lisätty tietoja, "ulosottovelkojen kokonaissaldo, miljardia euroa".
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2021 lopussa ulosottovelallisia oli 4 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Yhteensä ulosottovelallisia oli vuoden 2021 lopussa noin 284 000 ja heidän ulosottovelkansa oli yhteensä 6,4 miljardia euroa. Koko vuoden 2021 aikana ulosottovelallisia oli yhteensä 560 741, näistä 276 484 velallisen ulosottoasioiden vireilläolo päättyi ennen vuoden 2021 loppua.


Keskeisiä poimintoja

 • Vuoden 2021 lopussa ulosottovelallisia oli 4 % enemmän kuin vuotta aiemmin.
 • Ulosottoasioiden määrä pysyi vuonna 2021 edellisvuoden tasolla.
 • Luonnollisilla henkilöillä oli velkaa keskimäärin 21 940 euroa henkeä kohden vuoden 2021 lopussa.
 • Luonnollisilla henkilöillä oli keskimäärin 8 ulosottoasiaa henkeä kohden vuoden 2021 lopussa.

Ulosottovelan määrä noussut

Ulosottovelallisista, joilla oli vireillä olevia ulosottoasioita vuoden 2021 lopussa, luonnollisia henkilöitä oli noin 95 prosenttia. Luonnollisilla henkilöillä oli velkaa keskimäärin 21 940 euroa henkeä kohden, joka oli noin 930 euroa enemmän kuin vuonna 2019. Vastaavasti oikeushenkilöillä oli velkaa keskimäärin 30 622 euroa. Velallisilla oli perinnässä noin 2,27 miljoonaa asiaa vuoden 2021 lopussa, noin 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Vuonna 2021 luonnollisilla henkilöillä oli keskimäärin 8,0 ja oikeushenkilöillä 8,2 perinnässä olevaa ulosottoasiaa henkeä kohden. Tietoja vuoden 2020 ulosottovelkojen ja asioiden määrästä ei ole saatavilla aineiston poimintaongelmien vuoksi.

Ulosottoasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla

Vireillä olevia ja päättyneitä ulosottoasioita oli vuonna 2021 yhteensä noin 5 miljoonaa, hieman yli prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vireillä olevia asioita oli vuoden 2021 lopussa noin 2,2 miljoonaa, 44 % kaikista vuoden ulosottoasioista.

Vuonna 2021 vireillä olleiden ulosottoasioiden suurimpia ryhmiä olivat muut yksityisoikeudelliset perintäasiat, muut julkisoikeudelliset asiat ja veroasiat. Ne kattoivat 91 % kaikista vuonna 2021 vireillä olleista ulosottoasioista. Sakkoasioita oli vireillä vuoden lopussa noin 85 370 ja muita asioita noin 22 750. Muihin asioihin kuuluvat elatusapuasiat ja muut yksityisoikeudelliset toimenpideasiat.

Velallisiin kohdistuvien ulosottoasioiden lukumäärä voi olla suurempi kuin ulosottoasioiden kokonaismäärä, sillä yhteen ulosottoasiaan voi liittyä useampi kuin yksi ulosottovelallinen. Velallistiedoissa velalliseen kohdistuva ulosottoasia lasketaan aina yhdeksi riippumatta ulosottoasiaan liittyvien velallisten määrästä.

Ulosottoasiat-tilasto perustuu oikeusministeriön ulosoton asianhallintajärjestelmästä saataviin tietoihin. Tilastokeskus on kerännyt tietoja ulosottovelallisista vuodesta 2008 lähtien. Tilastokeskuksessa aineistoon on yhdistetty sosioekonomisia taustatietoja Suomessa vakinaisesti asuvaan väestöön kuuluville. Lisätietoja löytyy tietokantataulukoista.
Muutos

Ulosottoasiat-tilaston velalliset-tietokantataulukkoon lisätty tietoja, "ulosottovelkojen kokonaissaldo, miljardia euroa".
Lue lisää muutoksesta

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.

Vireillä olevat ja päättyneet ulosottoasiat vuosina 2008-2021, lkm

Vuoden lopussa vireillä olleet ulosottoasiat asialajeittain vuosina 2016–2021, lkm

Ulosottovelka 2008-2021, miljardia euroa

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Velallisen ammatti
 • Velallisen tulodesiili
 • Vireilläolo
 • Velallisen koulutusaste
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Alaikäisten lasten lukumäärä
 • Perhetyyppi
 • Vireilläolo
 • Velallisen sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Velallisen pääasiallinen toiminta
 • Velallisen sukupuoli
 • Velallisen ikä
 • Vireilläolo
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Hakijan henkilölaji
 • Ulosottoasia
 • Vireilläolo
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Vireilläolo
 • Alue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
oikeus@stat.fi
Laura Lipasti
yliaktuaari
029 551 3041
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.