Aiheet
Koulutus ja tutkimus

Varhaiskasvatukseen osallistui 230 600 lasta vuonna 2021

tiedote | Varhaiskasvatus 2021

Korjaus

Varhaiskasvatustilaston tietokantataulukkoa 13v2 -- Varhaiskasvatukseen osallistuneet lapset alueittain korjattu.
Lue lisää korjauksesta

Muutos

Varhaiskasvatus 2021 on ensimmäinen tilastojulkistus varhaiskasvatukseen osallistumisesta.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan varhaiskasvatukseen osallistui 230 600 lasta vuonna 2021. Varhaiskasvatukseen eli päiväkotitoimintaan ja perhepäivähoitoon osallistui 35 % alle 3-vuotiaista lapsista ja 87 % 3−5-vuotiaista lapsista. Varhaiskasvatukseen osallistuminen on sitä yleisempää mitä vanhemmista lapsista on kyse. Ikävuosittain tarkasteltuna viisivuotiaita lapsia osallistui varhaiskasvatukseen eniten eli 48 600, joka on 89 % kaikista viisivuotiaista.

Keskeisiä poimintoja

 • Varhaiskasvatukseen osallistui kaikkiaan 230 600 lasta vuonna 2021.
 • Varhaiskasvatukseen osallistuminen on sitä yleisempää mitä vanhemmista lapsista on kyse. Alle 3-vuotiaista lapsista varhaiskasvatukseen osallistui 35 % ja 3−5-vuotiaista lapsista 87 % ikäluokasta.
 • Varhaiskasvatukseen osallistuminen on yleistynyt ripeästi viime vuosina, mutta vähentynyt hieman koronapandemian aikana.
 • Varhaiskasvatusta annetaan useimmiten päiväkodissa. Perhepäivähoitoon osallistuminen on vähentynyt viime vuosina.
 • Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda antaa uusia mahdollisuuksia kehittää varhaiskasvatuksen tilastointia.

Varhaiskasvatukseen osallistuminen on yleistynyt viime vuosina, mutta vähentynyt hieman koronapandemian aikana

Varhaiskasvatukseen osallistuminen on yleistynyt viime vuosina. Vuonna 2015 alle kolmevuotiaista lapsista 30 % osallistui varhaiskasvatukseen. Vuonna 2021 tämä osuus oli 35 %. 3−5-vuotiaiden lasten osallistumisosuus on noussut vuoden 2015 79 %:sta 87 %:iin vuonna 2021. Lähes kaikki lapset osallistuvat 6-vuotiaana esiopetukseen, mutta tämän lisäksi 77 % 6-vuotiaista osallistui täydentävään varhaiskasvatukseen vuonna 2021.

Vuonna 2021 varhaiskasvatuksen osallistumisasteet laskivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2020 osallistumisasteet pysyivät jokseenkin ennallaan. Osallistumisasteen laskua vuonna 2021 selittänee pääasiallisesti koronapandemian vaikutus varhaiskasvatukseen osallistumiseen. Muutokseen on myös vaikutusta varhaiskasvatustilastoinnin uudistuksella. Vuodesta 2021 alkaen varhaiskasvatusta tilastoidaan perustuen uuteen Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan. Aikaisempien vuosien tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keräämiin tietoihin.

Varhaiskasvatusta annetaan useimmiten päiväkodissa, perhepäivähoitoon osallistuminen on vähentynyt viime vuosina

Vuonna 2021 enemmistö lapsista, 216 400 lasta, osallistui päiväkotitoimintaan, perhepäivähoidossa oli 10 600 lasta ja ryhmäperhepäivähoidossa 3 600 lasta.

Päiväkotitoimintaan osallistuminen on yleistynyt ja perhepäivähoitoon osallistuminen on vähentynyt viime vuosina. Kunnalliseen päiväkotitoimintaan osallistui vuonna 2000 131 900 lasta, vuonna 2021 määrä oli 179 500 lasta. Perhepäivähoitoon osallistui 68 600 lasta vuonna 2000. Vuonna 2021 määrä oli laskenut 10 900 lapseen. Tässä aikasarjavertailussa ei ole mukana palvelusetelillä ja yksityisen hoidon tuella järjestettyä varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksen järjestäminen palvelusetelillä on yleistynyt

Vuonna 2021 yleisin varhaiskasvatuksen järjestämismuoto oli kunnan tai kuntayhtymän järjestämä varhaiskasvatus, johon osallistui 186 200 lasta. Toiseksi yleisin varhaiskasvatuksen järjestämismuoto oli palvelusetelillä järjestetty varhaiskasvatus, johon osallistui 31 100 lasta. Palvelusetelillä järjestettyyn varhaiskasvatukseen osallistuneiden määrä on kasvanut viime vuosina ripeästi. Vuonna 2015 palvelusetelillä järjestettyyn varhaiskasvatukseen osallistui 15 100 lasta.

Kokopäiväinen varhaiskasvatus yleisintä

Enemmistö lapsista osallistui kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen osallistui 177 100 lasta. Osapäiväiseen varhaiskasvatuksen osallistui 42 100 lasta. Vuorohoidossa oli 11 300 lasta.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda antaa uusia mahdollisuuksia varhaiskasvatuksen tilastointiin

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda on uusi Opetushallituksen ylläpitämä henkilöpohjainen tietovaranto. Vardan tietoja voidaan hyödyntää Tilastokeskuksessa varhaiskasvatuksen tilastoinnissa ja tilastoinnin kehittämisessä. Nyt julkaistava Vardan tietoihin perustuva varhaiskasvatustilasto on Tilastokeskuksen ensimmäinen tilastojulkistus varhaiskasvatukseen osallistumisesta.

Muutos

Varhaiskasvatus 2021 on ensimmäinen tilastojulkistus varhaiskasvatukseen osallistumisesta.
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Uudet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Varhaiskasvatuksen toimintamuoto
 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Kokopäiväinen varhaiskasvatus
 • Varhaiskasvatuksen järjestämismuoto
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Varhaiskasvatuksen toimintamuoto
 • Sukupuoli
 • Ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Ikä
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:

  Tulevat julkaisut

  Taustatiedot

  Dokumentaatio
  Viittausohje

  Tilaston asiantuntijat

  Tiedustelut ensisijaisesti
  Palvelusähköposti
  koulutustilastot@stat.fi
  Mika Tuononen
  kehittämispäällikkö
  029 551 3504
  Muut asiantuntijat
  Vastaava osastopäällikkö

  Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

  Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.