Aiheet
Työ, palkat ja toimeentulo

Palkansaajien reaaliansiot laskivat 2,7 % tammi-maaliskuussa

katsaus | Ansiotasoindeksi 31.3.2022

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioiden kasvua kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2022 tammi-maaliskuussa 2,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot laskivat 2,7 % edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, koska kuluttajahintojen nousu oli nopeampaa kuin ansiotason nousu.

Kokoaikaisten palkansaajien nimellisansiot kohosivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2022 tammi-maaliskuussa yksityisellä sektorilla 2,1 %, valtiolla 2,3 % ja kuntasektorilla 2,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Reaaliansiot eivät ole laskeneet yhtä paljon kertaakaan aikaisemmin 2000-luvulla

Reaaliansioiden kehitys kääntyi laskuun vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Neljännesvuosittain tarkasteltuna reaaliansiot olivat kasvaneet yhtämittaisesti vuoden 2018 alusta saakka. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä reaaliansiot laskivat ennakkotietojen mukaan 2,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verratuna. Reaaliansiot eivät ole laskeneet yhtä paljon kertaakaan aikaisemmin 2000-luvulla. Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä reaaliansiot laskivat 1,0 %, samoin vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Reaaliansioiden vuosilasku on ollut neljännesvuosittain vertailtuna suurempi viimeksi vuonna 1977.

Säännöllisen ansion indeksi nousi tammi-maaliskuussa 2,1 %

Säännöllisen ansion indeksi kuvaa ansiotasoindeksiä paremmin pysyvää ansiomuutosta, sillä se ei huomioi tulospalkkioita eikä työehtosopimuksiin perustuvia kertaeriä. Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen ansion indeksi nousi vuoden 2022 tammi-maaliskuussa ennakkotietojen mukaan 2,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yksityisellä sektorilla kasvua oli 2,1 %, valtiolla 2,3 % ja kuntasektorilla 2,1 %. Säännöllisen ansion indeksin suhteellinen muutos poikkesi vain marginaalisesti ansiotasoindeksin suhteellisesta muutoksesta vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Vuoden 2022 tiedot perustuvat arvioihin sopimusvaikutuksista ja liukumista

Ansiotasoindeksit ja säännöllisen ansion indeksit ovat lopullisia vuoteen 2020 asti, sillä ne perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen. Vuoden 2021 indeksit ovat vielä ennakollisia, ja ne perustuvat toteutuneen ansiokehityksen lisäksi arvioihin sopimusvaikutuksista ja palkkaliukumista. Vuoden 2022 indeksit perustuvat sopimusvaikutusten ja palkkaliukumien arvioihin.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Sukupuoli
  • Työnantajasektori
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Jukka Tapio
yliaktuaari
029 551 3429
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.