Aiheet
Ympäristö ja luonto

Yhdyskuntajätteiden energiahyödyntäminen väheni vuonna 2022

tiedote | Jätetilasto 2022

Muutos

Tietokantataulukoihin 12cv -Yhdyskuntajätteet Suomessa käsittelytavoittain ja 12qz -Yhdyskuntajätteet käsittelytavoittain, on lisätty tietoja.
Lue lisää muutoksesta

Rekisteriaineistot jätteistä kerättiin aiempaa tarkemmalla jaottelulla, mikä mahdollisti yhdyskuntajätteiden tarkemman erottelun muista jätteistä. Muutoksen vaikutus oli suurin jätteiden energiahyödyntämisen tietojen osalta. Tilastokeskuksen mukaan yhdyskuntajätteitä kertyi vuonna 2022 noin 2,9 miljoonaa tonnia.

Keskeisiä poimintoja

  • Tilastokeskuksella oli ensi kertaa käytettävänään aikaisempaa tarkemmat tiedot yhdyskuntajätteiden kertymisestä ja käsittelystä.
  • Yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä vuonna 2022 oli 2,9 miljoonaa tonnia.
  • Kaikesta yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin kierrättämällä tai uudelleenkäytön valmistelun avulla yhteensä noin 43,7 %.

Yhdyskuntajätteiden määrä vuonna 2022 laskettiin aikaisempaa tarkemmin

Yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä vuonna 2022 oli 2,9 miljoonaa tonnia. Määrät on tilastoitu EU:n jätedirektiivin raportointivaatimusten mukaisesti. Henkeä kohti yhdyskuntajätettä kertyi 521 kg vuodessa. Kokonaismäärän vertailtavuus edeltäviin vuosiin ei vuoden 2022 tarkentuneen erittelyn vuoksi ole mielekästä, mutta muiden kuin energiahyödyntämiseen päätyneiden jakeiden osalta vertailu voidaan tehdä kohtuullisella varmuudella.

Käsittelymäärissä eniten muuttui energiahyödynnetyn jätteen määrä. Tämä laski vuoden 2021 noin 2,1 miljoonasta tonnista noin 1,6 miljoonaan tonniin vuonna 2022. Muutos johtunee osin siitä, että määrässä ei enää ole mukana aiemmin virheellisesti yhdyskuntajätteeksi tulkittua muuta jätettä.

Kaikesta yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin kierrättämällä tai uudelleenkäytön valmistelun avulla yhteensä noin 43,7 %. Aiempina vuosina uudelleenkäytön valmistelussa käsittely jäte on sisältynyt kierrätetyn jätteen määrään. Hävityspoltetun tai kaatopaikalle sijoitetun yhdyskuntajätteen osuus pysyi yhteensä alle prosentissa.

Muutos

Tietokantataulukoihin 12cv -Yhdyskuntajätteet Suomessa käsittelytavoittain ja 12qz -Yhdyskuntajätteet käsittelytavoittain, on lisätty tietoja.
Lue lisää muutoksesta

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.

Yhdyskuntajätteet henkeä kohti

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Yhdyskuntajätekertymä 2022

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Jätejae
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Käsittelytapa
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
ymparistotilinpito@stat.fi
Juha Espo
yliaktuaari
029 551 3463
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.