Aiheet
Ympäristö ja luontoEnergia

Kivihiilen kulutus kasvoi 10 % vuonna 2022

tiedote | Kivihiilen kulutus 2022, 4. vuosineljännes

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kivihiilen kulutus kasvoi 10 % vuonna 2022 edellisvuoteen verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön ja lämmön tuotannon sekä teollisuuden polttoaineena 2 015 tuhatta tonnia, joka vastasi energiasisällöltään 51 petajoulea. Vuonna 2022 kivihiiltä kului 51 % vähemmän kuin 2000-luvulla keskimäärin.

Keskeisiä poimintoja

 • Vuonna 2022 kivihiiltä käytettiin sähkön ja lämmön tuotannon sekä teollisuuden polttoaineena 2 015 tuhatta tonnia eli 10 % enemmän kuin vuotta aiemmin.
 • Kasvusta huolimatta kivihiilen kulutuksen trendi on ollut pitkään laskeva ja kivihiiltä käyttävien laitosten lukumäärä on jatkuvasti laskenut. Vuonna 2022 kivihiiltä kului 51 % vähemmän kuin 2000-luvulla keskimäärin.
 • Kivihiilen kulutus kasvoi eniten vuoden 2022 toisella neljänneksellä, 26 % edellisvuoteen verrattuna. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kulutus kasvoi 13 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
 • Kivihiilen kulutus kasvoi vuonna 2022 päätoimisessa sähkön ja lämmön tuotannossa.
 • Kivihiilivarastot olivat joulukuun 2022 lopussa 1 493 tuhatta tonnia eli 23 % suuremmat kuin vuotta aiemmin.

Energiakriisi nosti kivihiilen kulutusta

Vuonna 2022 kivihiilen kulutus kasvoi päätoimisessa sähkön ja lämmön tuotannossa. Teollisuuden polttoaineena käytettävän kivihiilen kulutus sen sijaan laski. Kivihiilen kulutus laski vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä 11 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muilla vuosineljänneksillä kulutus kasvoi. Eniten kivihiilen kulutus kasvoi toisella vuosineljänneksellä, 26 % edellisvuoteen verrattuna. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kulutus kasvoi 13 %. Kivihiilen kulutus kasvoi jo toista vuotta peräkkäin. Vuonna 2021 kivihiilen kulutus oli 18 % suurempaa kuin vuonna 2020.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 vaikutti energiamarkkinoihin ja johti energian hintojen nousuun. Maakaasun hinta lähti nousuun jo kesällä 2021 ja putkikaasun tuonnin päättyminen Venäjältä toukokuun 2022 lopulla vaikutti entisestään kaasun käyttöön. Hintasuhteiden muutokset polttoaine- ja sähkömarkkinoilla vaikuttivat myös kivihiilen kysyntään.

Kivihiilellä tuotetulla energialla korvattiin muun muassa maakaasulla tuotetun energian sekä sähköntuonnin vähentymistä. Lisäksi puunkäyttö energiantuotannossa väheni vuoden 2022 ensimmäisellä puolikkaalla, sillä puuta käyttäviä voimalaitoksia oli alkuvuonna poissa käytöstä metsäteollisuudessa olleiden työtaistelutoimien vuoksi. Sähkön tuonti Venäjältä päättyi toukokuun 2022 puolivälissä. Toisaalta energian kokonaiskulutus väheni 7 % vuoden 2022 tammi–syyskuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kivihiilen tuonti Venäjältä Suomeen ja muihin EU-maihin päättyi EU:n asettamien pakotteiden vuoksi elokuun 2022 puolivälissä.

Energian kulutus Suomessa vaihtelee tyypillisesti myös kausittain. Osa kivihiilen kulutuksen vaihtelusta selittyy sähkön- ja lämmöntarpeen luonnollisena vaihteluna kesä- ja talvikauden välillä. Kivihiilen kulutuksessa on kuitenkin havaittavissa laskeva trendi pitkällä aikavälillä ja kivihiiltä käyttävien laitosten lukumäärä on jatkuvasti laskenut. Uusiutuva energia on korvannut fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Kivihiilen kulutuksen vähenemiseen vaikuttaa kivihiilen energiakäyttöä koskeva kielto, joka astuu voimaan vuonna 2029.

Kivihiilivarastot olivat joulukuun lopussa 1 493 tuhatta tonnia. Vuoden takaiseen verrattuna varastot olivat 23 % suuremmat. Joulukuun lopussa varastot olivat 4 % suuremmat kuin marraskuun lopussa.

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Kivihiilen kulutus 2021Q1-2022Q4*

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  Ajanjakso:
  neljännesvuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
   Ajanjakso:
   neljännesvuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
    Ajanjakso:
    neljännesvuosi
    Päivitetty:
    Käytetyt luokitukset:
     Ajanjakso:
     neljännesvuosi
     Päivitetty:

     Tulevat julkaisut

     Taustatiedot

     Dokumentaatio
     Viittausohje

     Tilaston asiantuntijat

     Tiedustelut ensisijaisesti
     Palvelusähköposti
     energia@stat.fi
     Aira Hast
     yliaktuaari
     029 551 3394
     Vastaava osastopäällikkö

     Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

     Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.