Aiheet
Kulttuuri, media ja ajankäyttö

Kulttuuriammateissa ja -toimialoilla työskentelevien lukumäärä kasvoi vuonna 2022

katsaus | Kulttuuri 2022

Tilastokeskuksen mukaan kulttuuriammateissa ja -toimialoilla työskentelevien lukumäärä kasvoi vuonna 2022 edellisvuodesta. Kulttuuriammateissa päätyössään toimivia oli vuonna 2022 noin 136 100, mikä oli lähes 6 % enemmän kuin vuonna 2021. Kulttuuritoimialoilla työllisiä oli vuonna 2022 noin 110 500 kun vuotta aiemmin heitä oli noin 2 % vähemmän. Kulttuurialojen työllisyys ei kuitenkaan ole vielä toipunut pandemiaa edeltävälle tasolle.

Kulttuuriammateissa toimivien työllisten lukumäärän kehitys on tasaisempi kuin kulttuuritoimialojen. Kulttuuriammateissa toimii myös niin ammatinharjoittajia, freelancereitä kuin apurahoilla työskenteleviäkin.

Tiedot perustuvat työvoimatutkimukseen: Työvoimatutkimus: tilaston dokumentaatio - Tilastokeskus(stat.fi)

Yrittäjänä toimiminen ja osa-aikatyö on yleistä kulttuuriammattilaisilla

Kulttuuriammateissa päätyössä toimivista huomattavan suuri osuus työskentelee yrittäjinä. Vuonna 2022 palkansaajina työskenteli pysyvässä työssä 63 % ja määräaikaisessa työssä noin  12 %. Muissa ammateissa toimivista pysyvä työ oli 72 % ja määrä-aikainen työ 14 %. Yrittäjinä toimi kulttuuriammateissa lähes 25 %, kun muissa ammateissa osuus oli noin 13 %. 

Kulttuuriammateissa toimivien työ on usein projektiluonteista pätkätyötä ja myös useat
samanaikaiset työpaikat ovat tavanomaisia. Useampi kuin yksi työpaikka oli kulttuuriammateissa toimivista noin 11 %:lla ja muissa ammateissa toimivista noin 7 %:lla vuonna 2022

Keskimääräinen viikkotyöaika on kulttuuriammateissa päätyössä toimivilla lyhyempi kuin muissa ammateissa toimivilla. Se oli kulttuuriammateissa toimivilla noin 28 tuntia ja muissa ammateissa toimivilla noin 29 tuntia vuonna 2022. Kulttuuritoimialoilla työskentelevillä viikkotyöaika puolestaan oli keskimäärin 27 tuntia ja muilla toimialoilla lähes 30 tuntia.

Kulttuurialan ammattilaiset ovat korkeasti koulutettuja

Kulttuuriammattilaiset ovat korkeasti koulutettuja. Päätoimessa työskentelevistä korkea-asteen koulutus oli kulttuuriammateissa toimivista noin 55 %:lla kun osuus muissa ammateissa oli noin 42 %. Toisen asteen koulutus oli noin 36 %:lla kulttuuriammattien työllisistä ja 47 %:lla muissa ammateissa toimivista. Perusasteen jälkeinen koulutus puuttui 8 %:lta kulttuuriammateissa toimivista ja 11 %:lta muissa ammateissa toimivista. 

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Työnantajasektori
  • Toimiala 2008
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Ammatti 2010
  • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Ikäluokka
  • Osa-aikatyö
  • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Kaisa Weckström
erikoistutkija
029 551 2348
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.