Aiheet
Työ, palkat ja toimeentuloVäestö ja yhteiskuntaTerveys ja sosiaaliturva

Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä 14,3 % kotitalousväestöstä vuonna 2020

tiedote | Elinolotilasto 2021

Muutos

Köyhyys- tai syrjäytymisriski-indikaattorin kuuluvien vajaatyöllisyyden ja vakavan aineellisen ja sosiaalisen puutteen mittaaminen uudistui vuonna 2021.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 777 000 henkilöä eli 14,3 % kotitalousväestöstä. Henkilö on köyhyys- tai syrjäytymisriskissä, jos hänen kotitaloutensa on pienituloinen, vajaatyöllinen tai kotitaloudessa esiintyy vakavaa aineellista ja sosiaalista puutetta. Tilastointia on uudistettu EU:n tilastojärjestelmän mukaisesti.

Keskeisiä poimintoja

 • Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 14,3 % kotitalousväestöstä vuonna 2020.
 • Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevia oli suhteellisesti eniten 18–24-vuotiaiden keskuudessa.
 • Naisten riski oli yleisempää sekä 18–24-vuotiaiden että yli 64-vuotiaiden keskuudessa, miesten riski puolestaan muissa ikäryhmissä.

Suurin osa köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevista henkilöistä oli ainoastaan pienituloisia

Köyhyys- tai syrjäytymisriskiin riittää, että yksikin riskeistä toteutuu, mutta ne voivat olla myös yhtäaikaisia. Suurin osa köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevista henkilöistä oli ainoastaan pienituloisia, 414 000 henkilöä eli 7,6 % kotitalousväestöstä. Ainoastaan vajaatyöllisiä oli 143 000 henkilöä eli 2,6 %, ja samanaikaisesti pienituloisia ja vajaatyöllisiä 162 000 henkilöä eli 3,0 % kotitalousväestöstä. Vain pieni osa, noin 1 % kotitalousväestöstä kuului kotitalouteen, jossa esiintyi vakavaa aineellista ja sosiaalista puutetta.

Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli vuonna 2020 kaikista kotitalousväestöön kuuluvista miehistä 14,1 % ja naisista 14,3 %. Iän mukaan köyhyys- tai syrjäytymisriski oli yleisintä nuorilla 18–24-vuotiailla henkilöillä. Heistä 30,3 % oli köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Vanhimmista, 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 18,6 %. Muissa aikuisikäryhmissä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden osuudet olivat 10–14 % välillä. Alle 18-vuotiaista lapsista köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 13,1 % vuonna 2020.

Ikäryhmittäin sukupuolten välillä oli selviä eroja köyhyys- tai syrjäytymisriskissä verrattuna koko kotitalousväestöön. Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien naisten osuudet olivat suuremmat kuin miesten osuudet 18–24-vuotiaiden ja toisaalta vanhimpien 65 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä. Sitä vastoin köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien miesten osuudet olivat suuremmat muissa aikuisikäryhmissä.

Vuonna 2020 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden lukumäärä pieneni 10,3 % edellisvuodesta. Muutokseen vaikutti merkittävimmin samanaikaisesti pienituloisiin ja vajaatyöllisiin kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden määrän pieneneminen.

Muutos

Köyhyys- tai syrjäytymisriski-indikaattorin kuuluvien vajaatyöllisyyden ja vakavan aineellisen ja sosiaalisen puutteen mittaaminen uudistui vuonna 2021.
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Uudet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
    Ajanjakso:
    vuosi
    Päivitetty:
    Käytetyt luokitukset:
     Ajanjakso:
     vuosi
     Päivitetty:
     Poistuneet tietokantataulukot

     Tulevat julkaisut

     Taustatiedot

     Dokumentaatio
     Viittausohje

     Tilaston asiantuntijat

     Tiedustelut ensisijaisesti
     Marie Reijo
     erikoistutkija
     029 551 2547
     Muut asiantuntijat
     Vastaava osastopäällikkö

     Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

     Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.