Kulutustutkimus

Tilastokeskuksen kulutustutkimus tuottaa tietoa kotitalouksien kulutusmenoissa tapahtuneista muutoksista ja väestöryhmittäisistä kulutuseroista. Tutkimuksessa selvitetään myös kotitalouksien asuinoloja, käytössä olevia kestotavaroita, yhteiskunnallisista palveluista saatavaa etuutta sekä tuloja.

Tutkimus on otostutkimus, jonka tiedot kerätään käynti- ja puhelinhaastatteluina, kotitalouksien täyttämistä päiväkirjoista, kuittitiedoista ja hallinnollisista rekisteriaineistoista.

Vastaa kyselyyn

Tämä kysely on suljettu.

Jokaisen tutkimukseen valikoituneen kotitalouden osallistuminen on erittäin tärkeää, sillä vastaajataloutta ei voida mitenkään korvata toisella. Tutkimuksesta kieltäytyminen tarkoittaa sitä, että samanlaisessa elämäntilanteessa olevista kotitalouksista ei saada niin tarkkaa tietoa kuin tarvittaisiin, toisin sanoen kotitalouksien edustavuus tilastossa heikkenee.

Kulutustutkimuksessa jokaisen kotitalouden osallistuminen tutkimukseen on ehdottoman tärkeää, jotta julkaistavat tilastot antaisivat oikeanlaisen kuvan suomalaisten kotitalouksien kulutuksesta, toimeentulosta ja elinolosuhteista.

Näin vastaat

Vastausohjeet

Kotitalouden kulutuksen seurantajakso: ohjeet sovelluksen käyttöön

Kulutustutkimuksen seurantaan kuuluu kauppakuittien kerääminen ja kuitittomien ostosten merkitseminen puhelimeen ladattavan sovelluksen tai paperisen muistikirjan ja kuittipussin avulla. Seurantajakso kestää 14 päivää ja sen ajankohta sovitaan alkuhaastattelussa.

Sovelluksen käyttäminen:

1. Lataa Kulutustutkimus-sovellus älypuhelimeesi tai tablettiisi tilastohaastattelijalta saamiesi ohjeiden mukaan.

  • Löydät sovelluksen sovelluskaupoista hakusanalla “Kulutustutkimus”.
  • Sovelluksen julkaisija on Tilastokeskus.

2. Kirjaudu sovellukseen tilastohaastattelijan lähettämillä tunnuksilla.

3. Sovelluksen etusivulta näet kotitaloutesi kokonaistilanteen.

  • Kalenterissa näkyvä seurantajakso määrittyy sen mukaan, milloin sovellukseen on kirjauduttu ensimmäisen kerran.
  • Noudata kuitenkin aina tilastohaastattelijan kanssa sovittuja päivämääriä.

4. Voit laittaa seurantajakson päivittäiset muistutukset päälle asetukset-osiosta.

5. Seurantajakso toteutetaan ensisijaisesti keräämällä ostoskuitteja. Saat kuitin kuvattua painamalla plus-painiketta ja valitsemalla kamera-symbolin.

  • Aseta kuitti suoraksi yhtenäistä tummaa taustaa vasten. Kulutustutkimuksen materiaalikansion takasivu toimii hyvänä kuvausalustana.
  • Varmista hyvä valaistus ja ota kuva kuitista kohtisuoraan yläpuolelta.
  • Varmista ennen kuitin hyväksymistä, että se näkyy kuvassa kokonaisuudessaan ja että tekstit erottuvat selkeästi.
  • Jos kuitin pituus ylittää 30 senttiä, leikkaa se kahtia ja kuvaa puoliskot erikseen. Näin varmistat, että saat molemmista puoliskoista riittävän tarkan kuvan.
  • Täytä lopuksi sovelluksen pyytämät tiedot kaupasta ja kuitin kokonaissummasta ja merkitse tapahtuma valmiiksi.

6. Jos kotitaloutesi tekee seurantajakson aikana ostoksia, joista ei ole saanut kuittia, merkitse ne painamalla plus-painiketta ja valitsemalla näppäimistö-symboli. 

  • Täytä sovelluksen pyytämät tiedot kustakin kuitittomasta ostoksesta ja merkitse tapahtuma valmiiksi.

7. Kun kaikki kotitaloutesi ostokset tietyn päivän osalta on viety sovellukseen, merkitse päivä valmiiksi sovelluksen etusivun kalenterinäkymästä.

8. Jos sinulla on hankaluuksia vastaamisen kanssa, ota yhteyttä tilastohaastattelijaasi tai suoraan Kulutustutkimuksen tutkijoihin: kulutus.tilastokeskus@stat.fi.

9. Säilytäthän sovelluksen ja tiedot siihen asti, että saat kiitoskortin osallistumisesta.

Miten vastaajat on valittu?

Kotitaloudet kulutustutkimuksen otokseen poimitaan satunnaisesti Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta väestötietokannasta. Tutkimukseen valikoitunut henkilö voi olla kuka tahansa 15 vuotta täyttänyt Suomessa asuva henkilö lukuun ottamatta laitoksissa asuvia.

Miten tutkimus tehdään?

Kulutustutkimukseen kuuluu lyhyt alkuhaastattelu, minkä jälkeen vastaaja voi valita, vastaako kotitalouden kulutusta koskeviin kysymyksiin puhelimessa vai verkkolomakkeella.

⁠Vastaamisen kesto vaihtelee kotitalouden koon mukaan puolesta tunnista reiluun tuntiin. Lisäksi kotitaloudet keräävät tutkimusta varten 14 päivän ajalta päivittäistavaroiden ostokuitit tai merkitsevät ostokset Kulutustutkimuksen muistikirjaan tai sovellukseen. Mukaan valitut kotitaloudet on jaettu tasaisesti koko tutkimusvuodelle, jotta saadaan tietoja kulutuksen kausivaihtelusta.

Mitä kysytään?

Kulutustutkimuksen kysymykset koskevat pääasiassa kotitalouteen viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankittuja tavaroita ja palveluja sekä niiden hintoja. Lisäksi kysytään tietoja mm. asunnosta ja asumiskuluista.

Päivittäistavaroiden ostot ovat noin puolet kotitalouksien kulutuksesta. Tiedot niiden ostoista saadaan, kun kotitalous kerää 14 päivän ajan kaikki ostoskuittinsa.

⁠Jos hankinnasta ei ole kuittia, kotitalous merkitsee ostoksen Kulutustutkimuksen muistikirjaan tai sovellukseen. Ellei kotitalous käytä tietojen keräämiseen Kulutustutkimus-sovellusta, kuitit ja muistikirjat palautetaan Tilastokeskukseen postitse. 

Miten Tilastokeskus ottaa yhteyttä?

Kulutustutkimuksessa Tilastokeskuksen haastattelija lähettää tutkimukseen valitulle henkilölle kirjeen, jossa kerrotaan tutkimuksesta ja siitä, että haastattelija ottaa puhelimitse yhteyttä lähiaikoina.

Jos tutkimukseen valitun henkilön tai hänen kotitaloutensa muiden jäsenten puhelinnumeroita ei löydetä, lähetetään kirje, jossa kerrotaan, että numeroa ei löydy. Tällaisen kirjeen saadessaan vastaaja voi ottaa itse yhteyttä haastattelijaan ja sopia haastattelun tekemisestä. 

Kuka kysymyksiin vastaa?

Kirje osoitetaan tutkimuksen otokseen valitulle kotitalouden jäsenelle, mutta hänen sijastaan kysymyksiin voi vastata kuka tahansa kotitalouden jäsen, joka tuntee kotitalouden hankinnat ja muut talousasiat hyvin. Näin toimitaan erityisesti silloin, kun tutkimukseen valittu on alaikäinen.

⁠Kaikki kotitalouden jäsenet voivat osallistua vastaamiseen, siten muistelu kotitalouden hankinnoista tulee luotettavammaksi.  

Miksi tutkimukseen osallistuminen on tärkeää?

Jokaisen tutkimukseen valikoituneen kotitalouden osallistuminen on erittäin tärkeää, sillä vastaajataloutta ei voida mitenkään korvata toisella.

⁠Tutkimuksesta kieltäytyminen tarkoittaa sitä, että samanlaisessa elämäntilanteessa olevista kotitalouksista ei saada niin tarkkaa tietoa kuin tarvittaisiin, toisin sanoen kotitalouksien edustavuus tilastossa heikkenee.

Kulutustutkimuksessa jokaisen kotitalouden osallistuminen tutkimukseen on ehdottoman tärkeää, jotta julkaistavat tilastot antaisivat oikeanlaisen kuvan suomalaisten kotitalouksien kulutuksesta, toimeentulosta ja elinolosuhteista.

Ohjetiedostot

Vastaajille lähetetyt kirjeet

Olemme lähettäneet kyselyn vastaajille kirjeen, kun kysely alkoi. Tutustu kirjeeseen!

Tarvitsetko apua?

Apua vastaamiseen
Käyttäjätunnukset ja salasanat

Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Mihin tietoja käytetään?

Tietosuoja, oikeudet ja velvollisuudet

Kaikki tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsiteltäessä huolehditaan siitä, ettei kenenkään yksityisyys tai liike- tai ammattisalaisuus vaarannu. Jokainen Tilastokeskuksen palveluksessa oleva on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

Onko tutkimukseen osallistuminen pakollista?
Tietosuojaseloste

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.