Kuluttajahintojen tiedonkeruu

Tässä tiedonkeruussa yrityksiltä kerätään tietoa tuotteiden ja palvelujen kuluttajahinnoista. Hinta-aineistoa kerätään myös muilla tavoin tilastointia varten: yritysten toimittamana kokonaisaineistona, haastattelijoiden keräämänä, verkkoharavoinnilla sekä tilaston asiantuntijoiden tiedonkeruuna.

Kerättyjä tietoja käytetään ensisijaisesti kuluttajahintaindeksissä, joka kuvaa kotitalouksien Suomessa ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä kuukausittain, ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina.

Vastaa kyselyyn

Vastaathan 6.5.2024 mennessä!

Kuluttajahintaindeksiä käytetään määriteltäessä esimerkiksi eläkkeiden tai sosiaalisten tulonsiirtojen muutoksia. Lisäksi kuluttajahintaindeksiä käytetään palkkaneuvotteluissa, kun indeksin avulla pyritään turvaamaan reaaliansioiden kehitys.

Jokainen vastaus parantaa keräämiemme tietojen luotettavuutta. Näin varmistamme, että kyselyiden tulokset ja niistä laaditut tilastot ovat korkealuokkaisia ja antavat oikean kuvan tutkittavasta aiheesta.

Näin vastaat

Vastausohjeet

Vastaa verkossa

Kirjaudu lomakkeelle painikkeesta Siirry vastaamaan joko Suomi.fi-tunnistautumisen kautta tai Tilastokeskuksen lähettämillä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. ⁠Katso lisätietoja osiosta Tunnistautumisohjeet.

Jos yrityksesi on saanut meiltä sähköpostin, voit seurata sen ohjeita.

Lisäohjeita löydät verkkolomakkeelta. Voit täydentää ja muuttaa lomakkeelle ilmoittamiasi tietoja vastaamisen eräpäivään mennessä.

Tunnistautumisohjeet

Vastaajille lähetetyt kirjeet

Olemme lähettäneet kyselyn vastaajille kirjeen, kun kysely alkoi. Tutustu kirjeeseen!

Tarvitsetko apua?

Apua vastaamiseen

Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Onko kysely pakollinen?
Mitä hyötyä yrityksellemme on osallistumisesta kyselyyn?

Tulevat eräpäivät

Tätä kyselyä toistetaan säännöllisin väliajoin.

Kuluttajahintojen tiedonkeruu

Vastaamisen eräpäivä:

Kuluttajahintojen tiedonkeruu

Vastaamisen eräpäivä:

Kuluttajahintojen tiedonkeruu

Vastaamisen eräpäivä:

Tietosuoja, oikeudet ja velvollisuudet

Kaikki tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsiteltäessä huolehditaan siitä, ettei kenenkään yksityisyys tai liike- tai ammattisalaisuus vaarannu. Jokainen Tilastokeskuksen palveluksessa oleva on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

Tietosuoja
Tiedonantovelvollisuudesta vapauttaminen

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.