Vuokramökkien verkkoharavointi

Verkkoharavointi on tiedonkeruumenetelmä, jolla haetaan ohjelmallisesti verkkosivuston lähdekoodi ja poimitaan siitä tarvittavat tiedot. Tiedot kerätään välityspalveluiden sekä kauppapaikkojen sivuilla olevien vuokramökkien kapasiteetista, sijainnista, hinnoista sekä muista sivuilla ilmoitetuista ominaisuuksista. Tiedot kerätään merkittävimmiltä vuokramökkien välityspalveluilta sekä kauppapaikoilta. Haravoinnin tarkoituksena on vuokramökkien kapasiteetin tunnistaminen. Tilastokeskus julkaisee kokeellisena tilastona tietoa mökkien vuokrakäytöstä maakunnittain ja kuukausittain. 

Haravointi tehdään kerran kuukaudessa ja haravoinnilla kerätään vuokrattavien kohteiden kapasiteetti- sekä sijaintitiedot. Mahdolliset samat kohteet eri verkkosivuilla tunnistetaan tekstintunnistusmenetelmällä, jolloin kohde tilastoidaan vain kerran. Tämän lisäksi Majoitustilaston tiedonkeruun piirissä olevien majoitusliikkeiden vuokramökit poistetaan.

Tarvitsetko apua?

Tiedustelut tietosisällöstä

Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Verkkoharavoinnin toimintaperiaatteet
Mihin tietoja käytetään?

Tietosuoja, oikeudet ja velvollisuudet

Kaikki tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsiteltäessä huolehditaan siitä, ettei kenenkään yksityisyys tai liike- tai ammattisalaisuus vaarannu. Jokainen Tilastokeskuksen palveluksessa oleva on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.