Finlands officiella statistik

Finlands officiella statistik är en täckande statistiksamling som beskriver utvecklingen och situationen i samhället. Finlands officiella statistik består av närmare 250 statistikgrenar inom 26 ämnesområden. Primäruppgifterna i den officiella statistiken är avgiftsfria och tillgängliga för alla.

Kvalitet, tillförlitlighet och samarbete är verksamhetens grundpelare

FOS-statistik produceras av expertorganisationer inom den offentliga förvaltningen. De garanterar kontinuiteten i statistiken och har förbundit sig till gemensamma kvalitetskriterier. FOS-kvalitetskriterierna överensstämmer med kvalitetskriterierna i det europeiska statistiksystemet.

Delegationen för Finlands officiella statistik ser till att kvalitetskriterierna följs. Dess uppgift är också att utveckla statistiksystemet och distributionen av statistik.