Avoin data

Tilastokeskus tarjoaa avointa tilastotietoa päätöksentekoa ja tutkimusta varten. Avoimia tilastoaineistoja on saatavilla eri aihealueittain koko Suomesta, kunnittain, postinumeroalueittain tai karttaruuduittain. Tarjolla on myös kansainvälistä tilastotietoa, josta esimerkkinä Eurostatin avaintaulukot.

Tilastokeskuksessa on käytössä avoimen tietoaineiston käyttölupa – CC BY 4.0 -lisenssi. Dataa voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin edellyttäen, että lähde mainitaan.

Avoimet rajapinnat

Avoimet tietokanta-aineistot

Voit hakea maksuttomista tietokannoista tilastotietoja PxWeb API-rajapinnasta seuraavissa muodoissa: XLSX, XML, JSON, JSON-stat, CSV, jne. Avoimet tietokanta-aineistot -sivulta löydät kootusti perustiedot Tilastokeskuksen avoimista tietokanta-aineistoista sekä ohjeita ja linkkejä API-rajapintoihin. Lisätietoa rajapinnasta löydät PxWebApi-ohjeesta (pdf).

Paikkatietoaineistot

Voit ottaa käyttöön avoimia paikkatietoaineistoja rajapintapalvelusta katselua (WMS) tai siirtämistä (WFS) varten. Tilastokeskuksen avoimet paikkatietoaineistot ovat osa kansallista paikkatietoinfrastruktuuria ja ne on julkaistu myös kansallisessa paikkatietoportaalissa Paikkatietoikkunassa.

Luokitukset

Lisätietoa luokituksista ja avoimesta luokitusrajapinnasta -sivulta löydät Tilastokeskuksen julkaisemat luokitukset metatietoineen.

Muut avoimet aineistot

Voit ladata kaikille opintoasteille soveltuvia opetusaineistoja tilastollisten menetelmien opetukseen.

Riistaonnettomuudet-tilasto on tuotettu kokeellisena tilastona. Lisätietoja löydät Riistaonnettomuudet-sivulta.

Voit siirtää julkistamiskalenterin tiedot omaan verkkosovellukseesi JSON-muodossa.

Voit käyttää verkosta ladattavaa SISU-mallikoodia esimerkkilaskelmiin.

Avoimen datan työkaluja

Github-ympäristössä on avoimen lähdekoodin työkaluja taulukoiden siirtämiseen Tilastokeskuksen tietokannoista sekä taulukoiden ohjelmalliseen lukemiseen ja käsittelyyn.

Tilastokeskuksen avoin data muissa palveluissa

Tilastokeskuksen avoimia aineistoja löydät myös avoindata.fi- ja Helsinki Region Infoshare -palvelusta.