Avoin data ja rajapinnat

Tilastokeskus rakentaa valmiita rajapintoja avoimen datan käyttäjille. Rajapintojen luominen on aloitettu StatFin-tietokannasta ja sitä laajennetaan vaiheittain. Tilastokeskuksen avoin data -sivuilla esitellään saatavilla olevia avoimia aineistoja ja niiden rajapintoja.

Avoimia paikkatietoaineistoja voit tarkastella Tilastokeskuksen paikkatietojen rajapintapalvelut -sivulla.

Tietoja käytettäessä on noudatettava yleisiä käyttöehtoja

Avoimeen dataan liittyvät tiedustelut osoitteeseen info@tilastokeskus.fi