Palaa luokitusten etusivulle

Lisätietoa luokituksista ja avoimesta luokitusrajapinnasta

Avoimesta luokitusrajapinnasta löytyvät Tilastokeskuksen julkaisemat luokitukset metatietoineen ja luokitusavaimineen.

Luokitustietomalli pohjautuu kansainväliseen GSIM (Generic Statistical Information Model) standardiin, joka on käytössä useissa tilastovirastoissa ympäri maailman.

Tietomallissa yksittäinen luokitus kuuluu luokitussarjaan. Luokitussarja muodostuu saman luokituksen eri versioista. Esimerkiksi Ammatti-luokitussarja muodostuu ammattiluokituksen eri aikoina voimassa olleista versioista. Luokitus voi kuulua vain yhteen Luokitussarjaan.

Luokitussarjat luokitellaan aihealueensa mukaisiin Luokitusperheisiin. Esimerkiksi Ammatti-luokitussarja on osa Henkilö ja koulutus -luokitusryhmää. Luokitussarja voi kuulua vain yhteen Luokitusperheeseen.

Luokitus muodostuu luokista. Luokat muodostuvat tunnuksesta ja nimestä, kuten esimerkiksi 5141 Kampaajat ja parturit. Sama luokka voi esiintyä luokituksessa vain kerran.

Luokitusten välille voidaan tehdä vastaavuustaulukoita, joita kutsutaan luokitusavaimiksi. Luokitusavain kuvaa esimerkiksi saman luokituksen kahden eri aikana käytössä olleen version eroja ja yhtäläisyyksiä. Luokitusavaimessa luokituksen luokalle annetaan vastinluokka toisesta luokituksesta.

Luokitustietomalli. Kuvion sisältö on kerrottu tekstissä.

Luokituspalvelut

classificationSeries

Palvelu listaa luokitussarjat tai yhden sarjan metatiedot (esim. Kuntaluokitukset). Jokainen luokitus kuuluu yhteen luokitussarjaan. Yhteen Luokitussarjaan voi kuulua useita luokituksia.

classifications

Palvelu listaa kaikki luokitukset, yhden luokituksen (Esim. Kunta 2018) metatiedot tai luokituksen sisällä olevan luokan metatiedot.

correspondenceTables

Palvelu listaa kaikki luokitusavaimet, yhden luokitusavaimen metatiedot (esim. Kunta 2018 – Maakunta 2018) tai vastinluokat.