Lisätietoa luokituksista ja avoimesta luokitusrajapinnasta

Avoimesta luokitusrajapinnasta löytyvät Tilastokeskuksen julkaisemat luokitukset metatietoineen ja luokitusavaimineen.

Luokitustietomalli pohjautuu kansainväliseen GSIM (Generic Statistical Information Model) standardiin, joka on käytössä useissa tilastovirastoissa ympäri maailman.

Luokitustietomalli

Luokituspalvelut


classificationSeries

Palvelu listaa luokitussarjat tai yhden sarjan metatiedot (esim. Kuntaluokitukset). Jokainen luokitus kuuluu yhteen luokitussarjaan. Yhteen Luokitussarjaan voi kuulua useita luokituksia.

classificationSeries

classifications

Palvelu listaa kaikki luokitukset, yhden luokituksen (Esim. Kunta 2018) metatiedot tai luokituksen sisällä olevan luokan metatiedot.

classifications

correspondenceTables

Palvelu listaa kaikki luokitusavaimet, yhden luokitusavaimen metatiedot (esim. Kunta 2018 – Maakunta 2018) tai vastinluokat.

correspondenceTables