Geodatamaterial

Statistikcentralens öppna geodatamaterial är en del av den nationella geodatainfrastrukturen och de har också publicerats i den nationella geodataportalen Paikkatietoikkuna. Som en del av infrastrukturen är materialen och tjänsterna interoperabla med annat material som ingår i infrastrukturen för geografisk information. De standarder som definierar tjänsterna och en del av materialen finns i följande förordningar:

 

På den här sidan finns en sammanställning av Statistikcentralens geodatamaterial, som kan tas i bruk som en gränssnittstjänst (WMS/WFS). 
1.    Titta på och ladda ned material i Statistikcentralens karttjänst. (Obs! I webbläsaren Firefox är en del av funktionerna begränsade)  
2.    Ta i bruk materialen i ditt eget program med hjälp av gränssnittsadresserna i tabellen nedan (anvisning för ibruktagande av gränssnittstjänster i QGIS-programmet (pdf)). 
3.    Ladda ned materialet med URL-förfrågningar (anvisning för nedladdning av kartmaterial via URL-adressen (pdf)). I dina förfrågningar kan du definiera egenskaperna hos materialet som laddas ned, såsom filformat eller önskat område. 

 

Metadatabeskrivningarna för varje material finns i Paikkatietohakemisto (på finska).

Presentation av materialet

Tjänstens gränssnittsadresser

Beskrivning av materialet i Paikkatietohakemisto

Kommun­baserade statistikområden

https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs

Metadatabeskrivning

Befolkning efter statistikområde

https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoalue/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoalue/wfs

Metadatabeskrivning

PAAVO – Öppen data efter postnummer­område

https://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wfs

Metadatabeskrivning

Statistikrutnät 1 km x 1 km

https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms

https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs

Metadatabeskrivning

Rutdata över befolkningen 1 km x 1 km

https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wfs

Metadatabeskrivning

Rutdata över befolkningen 5 km x 5 km (på finska)

https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wfs

Metadatabeskrivning

Vägtrafikolyckor (på finska)

https://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/wfs

Metadatabeskrivning

Läroanstalter

https://geo.stat.fi/geoserver/oppilaitokset/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/oppilaitokset/wfs

Metadatabeskrivning

Produktions- och industrian­läggningar

https://geo.stat.fi/geoserver/ttlaitokset/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/ttlaitokset/wfs

Metadatabeskrivning

Anvisningar

Mera information om geodatamaterialet får du genom att kontakta sijaintipalvelut@stat.fi.