Ämnen
Befolkning och samhälle

Den förväntade livslängden för nyfödda 79,2 år för pojkar och 84,5 år för flickor år 2021

meddelande | Avlidna 2021

Den förväntade livslängden för nyfödda pojkar var 79,2 år och för flickor 84,5 år. Jämfört med år 2020 ökade den förväntade livslängden för pojkar med 0,1 år och minskade för flickor med 0,2 år. Den förväntade livslängden är ett åldersstandardiserat nyckeltal, som beskriver dödlighetsnivån under beräkningsperioden.

Huvudpunkter

  • Den förväntade livslängden för nyfödda ökade i Finland i 2021 med 0,1 år för pojkar och sjönk med 0,2 år för flickor.
  • Jämfört med året innan sjönk den förväntade återstående livslängden för 65-åringar, för män med0,2 år och för kvinnor med 0,1 år.
  • Den förväntade livslängden för nyfödda var längst på Åland samt kortast för pojkar i Kymmenedalen och för flickor i Kajanaland under perioden 2019–2021.
  • Skillnaderna i den förväntade livslängden mellan landskapen var större bland män än bland kvinnor och den förväntade livslängden för män var lägre än för kvinnor i alla landskap.


Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Kön
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Kön
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Ålder
  • Kön
Statistik:
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Joni Rantakari
överaktuarie
029 551 3249
Ansvarig avdelningschef