Ämnen
Befolkning och samhälle

Adoptioner

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över adoptioner beskriver adoptionsbeslut som fastställts av domstol och uppgifter om adoptioner, såsom adoptionstyp, adoptivfamiljens hemkommun samt befolkningsuppgifter om adoptivbarnen och adoptivföräldrarna. Uppgifterna fås ur befolkningsdatasystemet och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet adoptioner i Finland år 2020 till 293. Antalet adoptioner av barn födda i Finland uppgick till 211 och av barn födda i utlandet till 82. Antalet adoptioner av barn födda i Finland minskade jämfört med året innan, medan några fler barn födda utomlands adopte…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna