Ämnen
Samhällsekonomi

Regionalräkenskaper

Finlands officiella statistik (FOS)
Regionalräkenskaperna är en del av nationalräkenskaperna och omfattar regional statistik över vissa av nationalräkenskapernas delområden, såsom bruttoförädlingsvärdet efter näringsgren och hushållens inkomster. Som utgångspunkt används de årsvisa nationalräkenskaperna. Regionindelningen görs med hjälp av tiotals olika källor. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Det regionala förädlingsvärdet minskade mätt i fasta priser i nästan alla landskap år 2020. Av landskapen klarade sig Åland, Norra Karelen och Österbotten sämst. Detta framgår av Statistikcentralens nya uppgifter om regionalräkenskaperna för åren 2000 - 2020. I kalkylerna har man använt nationalräk…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Maija Sappinen
överaktuarie
029 551 3348
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.