Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Aktiebostadspriser

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för aktiebostäder och aktiviteten på bostadsmarknaden. Uppgifterna fås ur Skatteförvaltningens material över överlåtelseskatt. Uppgifter om gamla aktielägenheter offentliggörs en gång i månaden, medan uppgifter om nya och gamla aktielägenheter offentliggörs fyra gånger och en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla aktiebostäder i augusti med 0,2 procent i de sex största städerna. På andra håll än i stora städer steg priserna med 1,5 procent jämfört med motsvarande period året innan. Av de stora städerna steg priserna i augusti mest i Vanda och Esbo jämfört med året innan. Priserna har sjunkit från juli i hela Finland. I hela landet steg priserna med 0,4 procent jämfört med motsvarande period år 2021 och de sjönk med 1,4 procent från juli. I augusti gjordes 9 procent färre köp av gamla bostäder i flervåningshus och radhus via fastighetsmäklare än för ett år sedan.

Läs mer

meddelande | Aktiebostadspriser 2022, augusti
meddelande | Aktiebostadspriser 2022, juli
översikt | Aktiebostadspriser 2022, juni och 2:a kvartalet
databasoffentliggörande | Aktiebostadspriser 2022, 2:a kvartalet

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
29.09.2022

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad, index 2020=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad, index 2020=100. Uppgifterna i figuren finns i tabellen under figuren.
Hoppa över tabellen
2020M01Hela landet utan stora städerna99,8
Helsingfors97,6
Esbo-Grankulla99,0
Vanda97,0
Åbo98,6
Tammerfors96,7
Uleåborg96,8
2020M02Hela landet utan stora städerna99,3
Helsingfors98,2
Esbo-Grankulla98,8
Vanda98,7
Åbo100,9
Tammerfors98,8
Uleåborg100,2
2020M03Hela landet utan stora städerna100,5
Helsingfors99,3
Esbo-Grankulla99,1
Vanda100,0
Åbo98,7
Tammerfors98,9
Uleåborg100,8
2020M04Hela landet utan stora städerna99,0
Helsingfors99,6
Esbo-Grankulla99,9
Vanda101,7
Åbo100,8
Tammerfors98,4
Uleåborg98,4
2020M05Hela landet utan stora städerna100,3
Helsingfors100,3
Esbo-Grankulla98,9
Vanda101,4
Åbo98,0
Tammerfors100,9
Uleåborg98,5
2020M06Hela landet utan stora städerna99,9
Helsingfors100,7
Esbo-Grankulla99,4
Vanda99,6
Åbo99,7
Tammerfors99,8
Uleåborg102,0
2020M07Hela landet utan stora städerna101,2
Helsingfors100,3
Esbo-Grankulla99,5
Vanda100,7
Åbo100,5
Tammerfors101,7
Uleåborg102,1
2020M08Hela landet utan stora städerna100,6
Helsingfors99,9
Esbo-Grankulla101,3
Vanda99,6
Åbo100,4
Tammerfors99,3
Uleåborg100,0
2020M09Hela landet utan stora städerna99,7
Helsingfors100,5
Esbo-Grankulla98,1
Vanda101,2
Åbo98,0
Tammerfors101,4
Uleåborg100,8
2020M10Hela landet utan stora städerna100,0
Helsingfors100,6
Esbo-Grankulla102,3
Vanda99,6
Åbo101,4
Tammerfors100,5
Uleåborg100,3
2020M11Hela landet utan stora städerna100,2
Helsingfors101,1
Esbo-Grankulla102,1
Vanda100,2
Åbo101,4
Tammerfors100,9
Uleåborg99,2
2020M12Hela landet utan stora städerna99,4
Helsingfors102,1
Esbo-Grankulla101,8
Vanda100,3
Åbo101,6
Tammerfors102,9
Uleåborg101,0
2021M01Hela landet utan stora städerna100,8
Helsingfors103,2
Esbo-Grankulla102,3
Vanda99,7
Åbo99,9
Tammerfors101,1
Uleåborg98,6
2021M02Hela landet utan stora städerna101,1
Helsingfors103,9
Esbo-Grankulla102,8
Vanda102,2
Åbo103,0
Tammerfors103,5
Uleåborg100,4
2021M03Hela landet utan stora städerna101,1
Helsingfors105,4
Esbo-Grankulla106,4
Vanda102,2
Åbo102,9
Tammerfors101,5
Uleåborg100,5
2021M04Hela landet utan stora städerna102,6
Helsingfors106,2
Esbo-Grankulla106,9
Vanda103,5
Åbo104,1
Tammerfors105,5
Uleåborg103,5
2021M05Hela landet utan stora städerna103,1
Helsingfors107,1
Esbo-Grankulla105,3
Vanda103,6
Åbo107,4
Tammerfors106,9
Uleåborg106,0
2021M06Hela landet utan stora städerna103,6
Helsingfors106,5
Esbo-Grankulla105,8
Vanda105,5
Åbo108,7
Tammerfors105,1
Uleåborg103,6
2021M07Hela landet utan stora städerna103,5
Helsingfors106,5
Esbo-Grankulla109,2
Vanda103,7
Åbo107,6
Tammerfors105,7
Uleåborg103,4
2021M08Hela landet utan stora städerna102,9
Helsingfors106,5
Esbo-Grankulla105,9
Vanda103,9
Åbo105,2
Tammerfors107,4
Uleåborg104,3
2021M09Hela landet utan stora städerna102,8
Helsingfors105,4
Esbo-Grankulla105,5
Vanda102,2
Åbo105,2
Tammerfors105,1
Uleåborg102,6
2021M10Hela landet utan stora städerna103,5
Helsingfors107,9
Esbo-Grankulla106,9
Vanda104,7
Åbo107,3
Tammerfors106,6
Uleåborg102,1
2021M11Hela landet utan stora städerna102,1
Helsingfors108,6
Esbo-Grankulla106,5
Vanda106,2
Åbo109,0
Tammerfors108,6
Uleåborg103,2
2021M12Hela landet utan stora städerna102,0
Helsingfors105,7
Esbo-Grankulla107,0
Vanda102,8
Åbo105,3
Tammerfors107,2
Uleåborg103,1
2022M01*Hela landet utan stora städerna102,7
Helsingfors107,1
Esbo-Grankulla104,6
Vanda104,1
Åbo103,4
Tammerfors106,5
Uleåborg106,7
2022M02*Hela landet utan stora städerna103,1
Helsingfors107,5
Esbo-Grankulla108,1
Vanda104,5
Åbo112,0
Tammerfors106,7
Uleåborg104,4
2022M03*Hela landet utan stora städerna104,3
Helsingfors107,2
Esbo-Grankulla108,7
Vanda105,4
Åbo110,8
Tammerfors108,0
Uleåborg107,2
2022M04*Hela landet utan stora städerna105,5
Helsingfors108,0
Esbo-Grankulla109,9
Vanda103,3
Åbo109,6
Tammerfors110,1
Uleåborg104,7
2022M05*Hela landet utan stora städerna104,7
Helsingfors108,4
Esbo-Grankulla109,3
Vanda107,3
Åbo108,1
Tammerfors111,6
Uleåborg104,5
2022M06*Hela landet utan stora städerna106,1
Helsingfors108,5
Esbo-Grankulla108,7
Vanda103,6
Åbo103,1
Tammerfors109,9
Uleåborg104,4
2022M07*Hela landet utan stora städerna104,9
Helsingfors106,4
Esbo-Grankulla109,9
Vanda102,7
Åbo114,9
Tammerfors108,9
Uleåborg112,7
2022M08*Hela landet utan stora städerna104,5
Helsingfors104,8
Esbo-Grankulla108,0
Vanda106,4
Åbo103,9
Tammerfors108,3
Uleåborg106,1
29.07.2022

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal, index 2020=100

29.07.2022

Årsförändring av priserna på gamla aktiebostäder i landskapen, procent

20.05.2022

Årsförändring av priserna på gamla aktiebostäder i städer, procent

29.07.2022

Utvecklingen av priserna på nya aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
29.09.2022

Kvadratmeterspriser, utvecklingen av priserna och antal köp av gamla aktiebostäder efter månad, index 2020=100

Kvadratmeterspris (EUR/m2)Index (2020=100)Månadsförändring (index 2020=100)Årsförändring (index 2020=100)Köpen via fastighetsmäklareTid till försäljningAntal, överlåtelseskattedeklarationer
Hela landet2 818105,4-1,40,44 184843 549
Huvudstadsregionen4 731105,6-1,0-0,41 125721 067
Hela landet utan Huvudstadsregionen2 065105,1-1,71,33 056882 475
Stora städerna (totalt)4 009105,9-1,9-0,21 903721 737
Hela landet utan stora städerna1 824104,5-0,41,52 281941 805
Helsingfors5 520104,8-1,5-1,667169635
Esbo-Grankulla4 176108,0-1,81,925369248
Vanda3 212106,43,72,419988184
Ramkommuner2 366104,1-0,8-1,126678186
Åbo2 686103,9-9,5-1,219873125
Tammerfors3 175108,3-0,50,935575339
Uleåborg2 358106,1-5,91,722565206
Södra Finland3 512105,8-1,30,22 323791 880
Västra Finland2 289105,00,01,21 03889908
Östra Finland1 737100,5-2,90,5408102375
Norra Finland1 971105,9-5,11,241281379
Kvadratmeterpriserna är viktade aritmetiska medelvärden av kvadratmeterpriser (EUR/m²). Kvadratmeterpriserna beskriver skillnaderna i prisnivåerna mellan områdena och de ska inte användas för beräkning av prisförändringen. Köpen via fastighetsmäklare är slutliga antal som inte revideras under följande publiceringar. Antalet kan används för att beskriva köpaktiviteten. Antalet överlåtelseskattedeklarationer beskriver överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen före publiceringstidpunkten. Uppgifterna revideras under de följande publiceringar på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer när alla överlåtelseskattedeklarationer har fåtts av Skatteförvaltningen i maj. Det är inte att rekommendera att använda senaste antal köp för att beskriva köpaktiviteten. I antalet bostadsköp ingår hitas- och aravabostäder samt observationer som raderas på grund av en yta eller ett pris som avviker från beräkningen av kvadratmeterpriser eller indexet. Hitas-, arava- och ovan nämnda outlier-observationer avgränsas från beräkningen av kvadratmeterpriser och index.
29.07.2022

Kvadratmeterspriser, utvecklingen av priserna och antal köp av gamla aktiebostäder efter kvartal, index 2020=100

20.05.2022

Utvecklingen av priserna och antal köp av gamla aktiebostäder efter år, index 2020=100

29.07.2022

Utvecklingen av priserna och antal köp av nya aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

28.01.2022

Utvecklingen av priserna och antal köp av nya aktiebostäder efter år, index 2015=100

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
29.09.2022

Revidering av priser och antal köp på gamla aktiebostäder på månadsnivå, index 2020=100

Hela landetHuvudstadsregionenHela landet utan HuvudstadsregionenStora städerna (totalt)Hela landet utan stora städerna
Senaste publikation, månadsförändring, %-0,2-1,20,70,3-1,1
Första publikation, månadsförändring, %0,2-0,10,51,0-1,4
Revidering, månadsförändring, procentenhet-0,4-1,10,2-0,70,3
Senaste publikation, årsförändring, %1,30,02,61,31,4
Första publikation, årsförändring, %1,2-0,12,51,21,3
Revidering, årsförändring, procentenhet0,10,10,10,10,1
Senaste publikation, antal köp3 2909742 3131 5461 741
Första publikation, antal köp3 1149282 1831 4711 640
Revidering, antal köp1764613075101
Senaste publikation är uppgiften som har offentliggjort senast. Med första publikation avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan den senaste och den första publikationen. Antalet beskriver överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen. Uppgifterna revideras under de följande publiceringar på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer när alla överlåtelseskattedeklarationer har fåtts av Skatteförvaltningen i maj. Det är inte att rekommendera att använda senaste antal köp för att beskriva köpaktiviteten. I antalet bostadsköp ingår hitas- och aravabostäder samt observationer som raderas på grund av en yta eller ett pris som avviker från beräkningen av kvadratmeterpriser eller indexet. Hitas-, arava- och ovan nämnda outlier-observationer avgränsas från beräkningen av kvadratmeterpriser och index.
29.07.2022

Revidering av priser och antal köp på gamla aktiebostäder på kvartalsnivå, index 2020=100

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna