Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Aktiebostadspriser

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för aktiebostäder och aktiviteten på bostadsmarknaden. Uppgifterna fås ur Skatteförvaltningens material över överlåtelseskatt. Uppgifter om gamla aktielägenheter offentliggörs en gång i månaden, medan uppgifter om nya och gamla aktielägenheter offentliggörs fyra gånger och en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Aktiebostadspriser 2023, februari
meddelande | Aktiebostadspriser 2023, januari
databasoffentliggörande | Aktiebostadspriser 2022, preliminära uppgifter
databasoffentliggörande | Aktiebostadspriser 2022, 4:a kvartalet
översikt | Aktiebostadspriser 2022, december och 4:e kvartalet, översikt
databasoffentliggörande | Aktiebostadspriser 2022, december

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
28.03.2023

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad 2020M01-2023M02*, index 2020=100

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
2020M012020M022020M032020M042020M052020M062020M072020M082020M092020M102020M112020M122021M012021M022021M032021M042021M052021M062021M072021M082021M092021M102021M112021M122022M01*2022M02*2022M03*2022M04*2022M05*2022M06*2022M07*2022M08*2022M09*2022M10*2022M11*2022M12*2023M01*2023M02*
98,598,999,899,5100,1100,2100,7100,3100,0100,5100,7101,0101,6102,5103,2104,6105,3105,3105,4104,9104,2105,7105,8104,3104,8105,8106,3107,0107,1107,4106,1105,1104,6103,2101,8101,899,1100,3
28.03.2023

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad, index 2020=100

31.01.2023

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal, index 2020=100

31.01.2023

Årsförändring av priserna på gamla aktiebostäder i landskapen, procent

08.02.2023

Årsförändring av priserna på gamla aktiebostäder i städer, procent

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
28.03.2023

Kvadratmeterspriser, utvecklingen av priserna och antal köp av gamla aktiebostäder efter månad, index 2020=100

Kvadratmeterspris (EUR/m2)Index (2020=100)Månadsförändring (index 2020=100)Årsförändring (index 2020=100)Köpen via fastighetsmäklareTid till försäljningAntal, överlåtelseskattedeklarationer
Hela landet2 744100,31,2-5,23 030962 409
Huvudstadsregionen4 540100,71,2-6,185489749
Hela landet utan Huvudstadsregionen1 990100,11,1-4,22 176991 660
Stora städerna (totalt)3 823101,51,4-5,51 430861 214
Hela landet utan stora städerna1 71898,61,0-4,41 6001061 195
Helsingfors5 266100,40,8-6,551285470
Esbo-Grankulla4 018102,42,1-5,319996158
Vanda2 95099,02,4-5,414292121
Ramkommuner2 31199,1-4,1-5,018998124
Åbo2 720107,66,3-3,915580117
Tammerfors3 000101,4-3,7-4,723988209
Uleåborg2 266103,86,3-0,318277139
Södra Finland3 365101,01,1-5,61 746931 339
Västra Finland2 21599,10,7-5,071598586
Östra Finland1 54994,3-0,2-4,8246119224
Norra Finland1 948102,95,2-1,332398260
Kvadratmeterpriserna är viktade aritmetiska medelvärden av kvadratmeterpriser (EUR/m²). Kvadratmeterpriserna beskriver skillnaderna i prisnivåerna mellan områdena och de ska inte användas för beräkning av prisförändringen. Köpen via fastighetsmäklare är slutliga antal som inte revideras under följande publiceringar. Antalet kan används för att beskriva köpaktiviteten. Antalet överlåtelseskattedeklarationer beskriver överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen före publiceringstidpunkten. Uppgifterna revideras under de följande publiceringar på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer när alla överlåtelseskattedeklarationer har fåtts av Skatteförvaltningen i maj. Det är inte att rekommendera att använda senaste antal köp för att beskriva köpaktiviteten. I antalet bostadsköp ingår hitas- och aravabostäder samt observationer som raderas på grund av en yta eller ett pris som avviker från beräkningen av kvadratmeterpriser eller indexet. Hitas-, arava- och ovan nämnda outlier-observationer avgränsas från beräkningen av kvadratmeterpriser och index.
31.01.2023

Kvadratmeterspriser, utvecklingen av priserna och antal köp av gamla aktiebostäder efter kvartal, index 2020=100

08.02.2023

Utvecklingen av priserna och antal köp av gamla aktiebostäder efter år, index 2020=100

31.01.2023

Utvecklingen av priserna och antal köp av nya aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

31.01.2023

Utvecklingen av priserna och antal köp av nya aktiebostäder efter år, index 2015=100

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
28.03.2023

Revidering av priser och antal köp på gamla aktiebostäder på månadsnivå, index 2020=100

Hela landetHuvudstadsregionenHela landet utan HuvudstadsregionenStora städerna (totalt)Hela landet utan stora städerna
Senaste publikation, månadsförändring, %-2,6-1,8-3,2-1,8-4,0
Första publikation, månadsförändring, %-2,4-1,6-3,0-1,7-3,4
Revidering, månadsförändring, procentenhet-0,2-0,2-0,2-0,1-0,6
Senaste publikation, årsförändring, %-5,4-6,4-4,3-5,6-5,0
Första publikation, årsförändring, %-5,3-6,4-4,1-5,5-4,8
Revidering, årsförändring, procentenhet-0,10,0-0,2-0,1-0,2
Senaste publikation, antal köp2 3236971 6241 0291 292
Första publikation, antal köp2 0476741 3709941 050
Revidering, antal köp2762325435242
Senaste publikation är uppgiften som har offentliggjort senast. Med första publikation avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan den senaste och den första publikationen. Antalet beskriver överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen. Uppgifterna revideras under de följande publiceringar på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer när alla överlåtelseskattedeklarationer har fåtts av Skatteförvaltningen i maj. Det är inte att rekommendera att använda senaste antal köp för att beskriva köpaktiviteten. I antalet bostadsköp ingår hitas- och aravabostäder samt observationer som raderas på grund av en yta eller ett pris som avviker från beräkningen av kvadratmeterpriser eller indexet. Hitas-, arava- och ovan nämnda outlier-observationer avgränsas från beräkningen av kvadratmeterpriser och index.
31.01.2023

Revidering av priser och antal köp på gamla aktiebostäder på kvartalsnivå, index 2020=100

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna