Bostadshushåll och bostadsförhållanden

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Statistiken över bostadshushåll och bostadsförhållanden är en årsstatistik. Den beskriver situationen årets sista dag. Ett bostadshushåll omfattar alla personer som är permanent bosatta i en och samma bostad. Bostadsförhållandena beskrivs bl.a. efter besittningsgrund, hustyp, antalet rum och utrustningsnivå samt efter bostadshushållets sammansättning, livsskede och medlemmarnas ålder. Statistiken kan också sammanställas med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna