Indikatorer för regionalekonomi

Lagts ned:
Indikatorerna för regionalekonomi är färdiga indikatorer, som tagits fram på basis av statistik över de regionala räkenskaperna och uppgifter i nära anslutning till dem. Deras syfte är att erbjuda jämförande information om regionernas strukturer, utveckling och skillnader i nivåer. Som grund för jämförelsen används oftast hela landet, ibland också EU-länderna. Jämförelser görs också mellan regioner av samma typ

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna