Levnadskostnadsindex

Lagts ned:
Levnadskostnadsindexet 1951:10 =100 är en lång tidsserie som beräknats på det senaste konsumentprisindexet (för närvarande är konsumentprisindexet 2000 = 100). Det utvecklas därför på samma sätt som konsumentprisindexet. Många hyror, både bostads- och affärslägenhetshyror, liksom också arrenden, är i allmänhet bundna till levnadskostnadsindexet. Ur användarens synvinkel är levnadskostnadsindexet det mest praktiska, eftersom olika indexreformer inte bryter serien och indextalet för levnadskostnadsindexet publiceras varje månad samtidigt som konsumentprisindexet.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna