Energiförbrukning

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Den totala energiförbrukningen beskriver den sammanräknade totalkonsumtionen av inhemska energikällor och importenergi i Finland. Totalkonsumtionen av energi omfattar bränsle som används för produktion och förädling samt energi som används direkt i slutkonsumtionen. Slutanvändningen av energin mäter för sin del konsumtionen av energislutprodukter, dvs. el och värme, samt bränslekonsumtionen vid uppvärmning av byggnader, konsumtionen av trafikbränsle och av processbränsleprodukter inom industrin. Det sker en förlust av skillnaden mellan totalkonsumtionen och slutanvändningen i form av transmissions- och överföringsförluster.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna