Ämnen
Befolkning och samhälle

Riksdagsval

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över riksdagsval innehåller uppgifter om de röster som avgivits i riksdagsval och om deras fördelning. Uppgifterna fås ur valdatasystemet och offentliggörs som preliminär och slutlig statistik i samband med riksdagsval.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Statistikcentralen publicerar uppgifter om bakgrunden beträffande dem som röstat i riksdagsvalet 2019. Valdeltagandet bland finska medborgare som bor i Finland var 72,1, dvs. 2,0 procentenheter högre än i föregående riksdagsval. Över hälften av väljare (50,7 %) röstade på förhand. Detaljerade uppgi…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Sami Fredriksson
överaktuarie
029 551 2696

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna