Ämnen
Samhällsekonomi

Offentliga samfundens underskott och skuld

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över den offentliga sektorns underskott och skuld är en del av nationalräkenskaperna och innehåller uppgifter om underskottet och skulderna i Finlands offentliga ekonomi. Rapporteringen är en del av förfarandet vid alltför stora underskott (Excessive Deficit Procedure, EDP). Uppgifterna samlas in från flera olika källor och offentliggörs två gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt de preliminära uppgifter som Statistikcentralen rapporterat till Eurostat var de offentliga samfundens underskott 2,6 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2021. Underskottet understeg åter, efter det första coronaåret, referensvärdet i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt, som är tre procent i förhållande till bruttonationalprodukten. De offentliga samfundens EDP-skuld, dvs. den konsoliderade bruttoskulden, var 65,8 procent i förhållande till bruttonationalprodukten i slutet av år 2021. Skuldens BNP-förhållande var 3,2 procentenheter lägre än året innan, men låg fortfarande över referensvärdet på 60 procent.

Läs mer

meddelande | Offentliga sektorns underskott och skuld 2021, preliminär

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Lotta Sjöblom
överaktuarie
029 551 3342
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna