Ämnen
Priser och konsumtion

Prisindex för offentliga utgifter

Finlands officiella statistik (FOS)
Prisindexet för offentliga utgifter mäter prisutvecklingen för utgifterna inom statsekonomin och kommunalekonomin (kommuner och samkommuner). Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Prisindex för offentliga utgifter 2023, 4:e kvartalet
meddelande | Prisindex för offentliga utgifter 2023, 3:e kvartalet
meddelande | Prisindex för offentliga utgifter 2023, 2:a kvartalet
meddelande | Prisindex för offentliga utgifter 2023, 1:a kvartalet
meddelande | Prisindex för offentliga utgifter 2022, 4:e kvartalet
meddelande | Prisindex för offentliga utgifter 2022, 3:e kvartalet

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Prisindex för offentliga utgifter (2015 = 100) inom statsfinanserna 2015Q1-2023Q4*

Årsförändring av prisindexet för offentliga utgifter (2015 = 100) inom statsfinanserna 2015Q1-2023Q4*

Prisindex för offentliga utgifter (2015 = 100) inom kommunal ekonomi efter kommuntyp 2015Q1-2023Q4*

Årsförändring av prisindexet för offentliga utgifter (2015 = 100) inom kommunal ekonomi efter kommuntyp 2015Q1-2023Q4*

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pentti Wanhatalo
överaktuarie
029 551 2685

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna