Ämnen
Priser och konsumtion

Prisindex för offentliga utgifter

Finlands officiella statistik (FOS)
Prisindexet för offentliga utgifter mäter prisutvecklingen för utgifterna inom statsekonomin och kommunalekonomin (kommuner och samkommuner). Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg prisindexet för offentliga utgifter inom staten med 3,3 procent under första kvartalet 2022 jämfört med föregående år. Prisindexet för kommunalekonomin steg med 3,6 procent och prisindexet för den kommunala basservicen med 3,1 procent under motsvarande period.

Läs mer

meddelande | Prisindex för offentliga utgifter 2022, 1:a kvartalet

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
16.06.2022

Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), Statsekonomin totalt

Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), Statsekonomin totalt. Uppgifterna i figuren finns i tabellen under figuren.
Hoppa över tabellen
2015Q1100,3
2015Q299,9
2015Q399,9
2015Q499,9
2016Q199,8
2016Q299,5
2016Q399,6
2016Q499,7
2017Q199,1
2017Q299,2
2017Q399,3
2017Q499,5
2018Q199,7
2018Q2100,2
2018Q3100,5
2018Q4100,6
2019Q1100,7
2019Q2101,8
2019Q3101,9
2019Q4101,9
2020Q1102,6
2020Q2102,5
2020Q3103,0
2020Q4103,2
2021Q1*103,8
2021Q2*104,6
2021Q3*105,1
2021Q4*105,6
2022Q1*107,2
16.06.2022

Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), Statsekonomin totalt, årsförändring

16.06.2022

Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), Kommunalekonomin totalt

16.06.2022

Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), Kommunalekonomin totalt, årsförändring

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pentti Wanhatalo
överaktuarie
029 551 2220

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna