Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Fastighetspriser

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över fastighetspriser beskriver prisnivåerna och prisförändringen på egnahemshus och egnahemshustomter på kvartals- och årsnivå. Vid framställningen av statistiken används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter. Uppgifterna offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

översikt | Fastighetspriser 2022, 4:e kvartalet, översikt
databasoffentliggörande | Fastighetspriser 2022, 4:e kvartalet
databasoffentliggörande | Fastighetspriser 2022
meddelande | Fastighetspriser 2022, 3:e kvartalet
meddelande | Fastighetspriser 2022, 2:a kvartalet
meddelande | Fastighetspriser 2022, 1:a kvartalet

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
17.02.2023

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
2015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4
99,7101,7100,098,799,3102,8100,698,098,5101,298,996,798,298,396,095,295,798,396,094,194,697,098,799,2101,8105,0104,1102,9104,0107,3104,299,1

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Anu Rämö
överaktuarie
029 551 3450
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna