Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Fastighetspriser

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över fastighetspriser beskriver prisnivåerna och prisförändringen på egnahemshus och egnahemshustomter på kvartals- och årsnivå. Vid framställningen av statistiken används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter. Uppgifterna offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen steg priserna på gamla egnahemshus i hela landet med 2,2 procent under andra kvartalet 2022 jämfört med året innan. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på gamla egnahemshus med 3,2 procent. Antalet köp av gamla egnahemshus var omkring 4 000, dvs. 22 procent färre än under april–juni året innan.

Läs mer

meddelande | Fastighetspriser 2022, 2:a kvartalet

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Anu Rämö
överaktuarie
029 551 3450
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna