Ämnen
Utbildning och forskning

Utbildningsekonomi

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över utbildningsekonomi beskriver hela utbildningssystemets ekonomi- och kostnadsuppgifter. Kostnadsuppgifterna sammanställs dessutom i enlighet med internationella klassificeringar och begrepp. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen ökade driftsutgifterna för utbildning reellt med 0,1 procent år 2020 jämfört med året innan. Driftsutgifterna per studerande var oförändrade år 2020 jämfört med året innan. Driftsutgifterna för utbildning och utgifterna per studerande har minskat reellt jämfört med år 2010. Under åren 2000–2020 var de totala driftsutgifterna för utbildning och utgifterna per studerande som högst år 2010.

Läs mer

meddelande | Utbildningsekonomi 2020

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mika Tuononen
utvecklingschef
029 551 3504

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna