Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av de finländska kommunernas ekonomi, exklusive de kommunala affärsverken, i hela landet enligt budgetens utfall. Statistikuppgifterna används för den kvartalsvisa uppföljningen av den kommunala ekonomin, som utgångsdata för kvartalsuppföljningen av nationalräkenskaperna, som utgångsdata för den kvartalsvisa inkomst- och utgiftsstatistiken över offentliga samfund inom EU och som utgångsdata för de kvartalsvisa finansieringsräkenskaperna över offentliga samfund inom EU.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna