Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Statistiken omfattar uppgifter om kommunernas och samkommunernas inkomster och utgifter, investeringar, finansiering, tillgångar och skulder samt om verksamheten.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna