Bokslutsstatistik över samfärdseln

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Bokslutsstatistik över samfärdseln beskriver hur resultatet för de olika näringsgrenarna inom samfärdseln bildas, näringsgrenarnas lönsamhet och balansräkningens struktur. Variabler är resultat- och balansräkningsuppgifter och nyckeltal som beräknats på basis av dem.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna