Kreditkort

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Statistiken över kreditkort omfattar uppgifter om antalet kreditkortskonton, kortförsäljning, kortkrediter, kreditförluster, räntor och tilläggsavgifter, betalningsstörningar på kreditkorten och betalningstransaktioner.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna