Kostnadsindex för anläggningsmaskiner

Lagts ned:
Kostnadsindexet för anläggningsmaskiner (MARKKI) beskriver förändringar i priserna för kostnadsfaktorer med anknytning till användningen och innehavet av anläggningsmaskiner för jordbyggnad. Indextalen produceras för anläggningsmaskiner och underhållsmaskiner. Ett index tas också fram för fordonskranar. Indextalen fås också med indelning efter kostnadsfaktor.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna