Bokslutsstatistik över hotell- och restaurangverksamhet

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Bokslutsstatistiken över hotell- och restaurangverksamhet beskriver resultatbildningen, lönsamheten och balansräkningens struktur inom de olika näringsgrenarna efter område. Variabler som granskas är resultat- och balansräkningsuppgifter och nyckeltal som beräknas på basis av dem.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna