Löner för skogsarbetare

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Löner för skogsarbetare beskriver antalet skogsarbetare och arbetstimmar samt inkomsterna för arbetad tid och förändringar i inkomsterna efter näringsgren, dyrortsklass, anställningsförhållande och kön.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna