Lärare och andra anställda

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Lärarstatistiken beskriver lärare och andra anställda i skolan enligt höstens tvärsnittssituation. Centrala uppgifter är t.ex. lärarnas kön, ålder, utbildning (examen), typ av uppdrag (rektor, klasslärare, lektor, timlärare, professor osv.), anställningstyp (ordinarie, visstid), arbetsplatsens näringsgren, arbetsplatskommun. Deltidsanställda timlärare, gästföreläsare eller dylika ingår inte i materialet. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda, medan själva statistiken i regel är offentlig.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna