Post- och smågodsbefordran

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Statistiken över post- och smågodsbefordran är årsstatistik som Statistikcentralen och Kommunikationsverket publicerar tillsammans. Statistiken omfattar uppgifter om verksamheten, distributionen och omsättningen för näringsgren 6411, postbefordran via postverket samt uppgifter om distribution utanför den egentliga postverksamheten och om smågodsbefordran. I statistiken ingår alla företag inom näringsgrenen 6411 och de största företagen inom näringsgrenen 6412, annan postbefordran. Dessutom granskas en grupp företag som idkar smågodsbefordran utanför ovan nämnda näringsgrenar. Uppgifter samlas in från företagen med hjälp av frågeformulär som sänds per post. Uppgiftsinnehållet i förfrågan och definitionen av klassificeringen har gjorts av en arbetsgrupp som tillsatts för utveckling av postverksamheten. Statistiken redovisar konkurrenssituationen inom postbranschen och producerar uppgifter för EU-statistik och övriga informationsbehov.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna