Utrikeshandel med tjänster

Lagts ned:
Statistiken beskriver företagens export och import av tjänster enligt servicetyp och destinationsland. Utrikeshandel med tjänster ingår i bytesbalansen, vilket innebär att statistiken utgör en del av Finlands betalningsbalans. Statistikuppgifterna används också vid produktion av uppgifter i sektorn utlandet i nationalräkenskaperna. Uppgifterna levereras till Europeiska gemenskapernas statistikbyrå Eurostat, Europeiska centralbanken (ECB), Internationella valutafonden (IMF) och till OECD.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna