Byggnadsbeståndet

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Statistiken över byggnadsbeståndet är årsstatistik och den beskriver existerande byggnadsbestånd och antalet byggnader årets sista dag. I byggnadsbeståndet ingår inte fritidshus, det finns separat statistik över fritidshus. Byggnadsbeståndet omfattar inte heller tak av lätt konstruktion och kiosker, byggnader som används enbart inom lantbruksproduktionen och inte heller bastu- och ekonomibyggnader som hör till bostadsbyggnaderna. Statistik över byggnadsbeståndet kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde. Statistikcentralens statistik över byggnadsbeståndet fås i huvudsak ur Betolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem dit kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter meddelar uppgifter om byggnader och bostäder som kräver byggnadslov. Statistiken över byggnadsbeståndet är ett totalmaterial.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna