Ämnen
Boende och byggandeBefolkning och samhälle

Byggnader och fritidshus

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över byggnader och fritidshus beskriver det befintliga beståndet av byggnader och fritidshus. Uppgifterna fås i huvudsak ur befolkningsdatasystemet. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Den årliga ökningen av fritidshusbeståndet har avtagit. Enligt Statistikcentralen har fritidshusbeståndet ökat med omkring 2 100 fritidshus per år i början av 2020-talet, medan det ökade med i genomsnitt 3 700 fritidshus per år under 2010-talet. Byggandet av fritidshus har redan länge följt en nedåtgående trend. Under 1970-talet var byggandet av fritidshus livligast. I slutet av år 2021 fanns det 508 919 fritidshus i Finland, kommunen som har flest fritidshus är fortfarande Kuopio.

Läs mer

meddelande | Byggnader och fritidshus 2021

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
24.05.2022

Fritidshus 1970-2021

Figuren uppdateras automatiskt och du kan ladda ner uppgifterna i den som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
1970176 104
1980251 744
1990367 686
1995416 236
2000450 569
2005474 277
2010489 232
2015501 596
2020508 289
2021508 919
24.05.2022

Fritidshus efter byggnadsär 2021

24.05.2022

Byggnaderna efter användningssyfte, byggnadsår och område 2021

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mika Ronkainen
överaktuarie
029 551 3425
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna