Bokslutsstatistik över byggverksamhet

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Bokslutsstatistiken över byggverksamhet beskriver resultatbildningen, lönsamheten och balansstrukturen för de olika näringsgrenarna inom området. Variabler som granskas är resultat- och balansräkningsuppgifter och nyckeltal som beräknats på basis av dem.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna