Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Byggnadskostnadsindex

Finlands officiella statistik (FOS)
Byggnadskostnadsindexet beskriver den relativa förändringen av byggkostnaderna och byggarbetena för byggnader som till sina viktigaste egenskaper är jämförbara. Detta görs utgående från prisutvecklingen för de grundinsatser som använts vid byggandet. Uppgifterna samlas in med en enkät och ur Statistikcentralens olika material och offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i maj 2022 med 9,0 procent från året innan. Kostnaderna för materialinsatser fortsatte att stiga. Kostnaderna för stålkonstruktioner, träkonstruktioner och betongelement steg mest, men prisutvecklingen var kraftig inom flera varugrupper.

Läs mer

meddelande | Byggnadskostnadsindex 2022, maj
meddelande | Byggnadskostnadsindex 2022, april
meddelande | Byggnadskostnadsindex 2022, mars

Kommande publikationer

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.06.2022

Byggnadskostnadsindex efter benämning på insats 2021=100

IndextalMånadsförändring, %Årsförändring, %
0 TOTALINDEX107,00,29,0
01 ARBETSINSATSER101,4-0,62,3
02 MATERIALINSATSER112,10,815,4
02.1 OMRÅDE101,9-2,21,7
02.1.1 Jordämne100,6-3,40,0
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer103,7-0,13,9
02.1.3 Husets utrustning108,31,110,9
02.2 HUS115,31,020,4
02.2.1 Betong, tegel och block114,23,716,8
02.2.2 Betongelement116,70,221,4
02.2.3 Trästrukturer116,5-0,426,2
02.2.4 Stålkonstruktioner127,61,034,7
02.2.5 Beläggning114,33,219,9
02.2.6 Värmeisoleringar113,30,517,1
02.2.7 Fönster och dörrar112,00,616,0
02.3 UTRYMMEN109,10,511,1
02.3.1 Stomkonstruktioner115,80,820,1
02.3.2 Ytmaterial108,60,79,6
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner104,50,15,8
02.4 TEKNISKA SYSTEM111,91,714,2
02.4.1 Värme, vatten och avlopp110,92,213,4
02.4.2 Ventilation109,2-0,412,6
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss113,42,415,1
03 TJÄNSTER101,10,01,7
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE101,00,01,6
03.1.1 Transporter108,70,09,6
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar98,50,00,4
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd94,60,0-5,3
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd103,10,03,9
03.1.5 Avfallsavgifter102,60,02,6
03.1.6 Arbetsplatsenergi91,50,0-8,4
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER101,50,22,1
03.2.1 Försäkringar103,80,64,4
03.2.2 Anslutningsavgifter100,30,01,0
15.06.2022

Byggnadskostnadsindex, totalindex efter bas år

15.06.2022

Bostadsbyggande

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
15.06.2022

Byggnadskostnadsindexets 2000=100 långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindexets 2000=100 långsiktiga utveckling . Uppgifterna i figuren finns i tabellen under figuren.
Hoppa över tabellen
0 Total index01 Arbetsinsatser02 Materialinsatser03 Tjänster
2000M0198,298,697,898,6
2000M0298,599,298,098,8
2000M0399,099,798,599,1
2000M0499,499,999,099,7
2000M05100,1100,0100,0100,3
2000M06100,4100,1100,5100,3
2000M07100,5100,0100,7100,5
2000M08100,7100,2101,1100,5
2000M09100,8100,4101,1100,6
2000M10101,0100,6101,3100,7
2000M11100,8100,7101,0100,6
2000M12100,7100,7100,8100,4
2001M01101,099,8102,0100,3
2001M02101,9101,4102,5101,0
2001M03102,0101,4102,6101,1
2001M04102,7103,5102,8101,2
2001M05102,9103,6103,0101,4
2001M06103,2103,7103,4101,5
2001M07103,2103,7103,4101,7
2001M08103,2103,8103,5101,5
2001M09102,7102,5103,3101,1
2001M10102,4102,7102,9100,4
2001M11102,2102,7102,6100,2
2001M12102,2102,8102,4100,3
2002M01102,3102,8102,899,8
2002M02102,3103,0102,7100,2
2002M03102,7103,8102,8100,5
2002M04103,2105,1103,0100,6
2002M05103,4105,3103,1100,9
2002M06103,5105,3103,3100,9
2002M07103,6105,4103,5100,8
2002M08103,7105,5103,6100,7
2002M09103,6105,4103,6100,7
2002M10103,7105,3103,8100,4
2002M11103,7105,3104,0100,3
2002M12103,6105,4103,8100,0
2003M01104,2105,4104,4101,4
2003M02104,4105,5104,6101,6
2003M03105,1107,2104,8102,0
2003M04105,2107,6104,9102,0
2003M05105,3107,6105,2101,7
2003M06105,4107,7105,4101,6
2003M07105,6107,7105,6102,0
2003M08105,7107,8105,6102,4
2003M09105,6107,9105,5102,1
2003M10105,3106,8105,4102,3
2003M11105,4106,8105,5102,3
2003M12105,3106,9105,4102,1
2004M01105,6107,1105,7102,4
2004M02105,7107,2106,0102,2
2004M03106,4108,9106,3102,4
2004M04107,0109,6106,9102,6
2004M05107,3109,6107,4103,1
2004M06108,0109,7108,5103,4
2004M07108,2109,7109,0103,3
2004M08108,6109,9109,7103,4
2004M09108,7109,9109,9103,2
2004M10109,0109,2110,9103,4
2004M11109,2109,2111,3103,4
2004M12109,3109,3111,3103,4
2005M01109,8109,7112,2103,4
2005M02110,1109,8112,6103,4
2005M03110,7111,0112,9103,9
2005M04111,7113,4113,4103,8
2005M05111,9113,4113,9103,8
2005M06112,0113,4114,0103,9
2005M07112,2113,6114,2104,3
2005M08112,3113,6114,3104,2
2005M09112,5113,7114,4104,7
2005M10112,1112,3114,3105,1
2005M11112,2112,4114,4105,4
2005M12112,7113,3114,8105,6
2006M01113,4113,5115,9106,0
2006M02113,6113,5116,1106,9
2006M03114,0113,7116,5107,2
2006M04114,6114,1117,2107,8
2006M05114,9114,0117,8108,3
2006M06115,9115,4118,6108,9
2006M07116,5115,4119,6109,4
2006M08116,5115,4119,6109,8
2006M09116,9115,3120,2110,0
2006M10117,6116,3121,0110,3
2006M11118,1116,3121,8110,6
2006M12118,4116,4122,1111,1
2007M01119,6117,8123,3112,0
2007M02120,1117,8124,2112,3
2007M03120,6117,8125,0112,6
2007M04122,2119,3126,8113,9
2007M05122,5119,0127,5114,3
2007M06122,7119,0127,7115,1
2007M07123,2118,9128,6115,3
2007M08123,4119,1128,5115,9
2007M09124,1119,3129,6116,5
2007M10124,9121,3130,0116,5
2007M11124,9121,3129,9116,7
2007M12125,0121,4129,8117,7
2008M01124,8119,8130,3118,2
2008M02125,6120,0131,3118,9
2008M03127,1123,6131,8119,7
2008M04127,4123,2132,5120,1
2008M05127,8123,8132,5120,9
2008M06128,2124,2132,9121,8
2008M07128,5124,3133,3121,9
2008M08128,6124,5133,5121,6
2008M09128,5124,6133,2121,8
2008M10129,0126,5133,0122,1
2008M11128,0125,3132,1120,9
2008M12127,0124,4131,5118,5
2009M01126,7124,6131,5116,6
2009M02126,5125,5130,7116,2
2009M03127,0129,3129,8114,9
2009M04126,5128,0129,6114,9
2009M05126,3127,7129,4114,6
2009M06126,0127,6129,0114,5
2009M07126,0127,6129,1113,8
2009M08125,9127,6129,2113,4
2009M09125,7127,9128,8112,5
2009M10125,8128,0128,9112,8
2009M11125,6128,0128,8112,1
2009M12125,7128,0128,8112,1
2010M01126,2128,9129,4112,3
2010M02126,2128,9129,4112,1
2010M03126,4128,9129,9112,1
2010M04126,8128,4130,7112,3
2010M05127,0127,7131,7112,0
2010M06127,4127,7132,4112,0
2010M07127,9128,0133,0112,6
2010M08128,0128,0133,3112,4
2010M09128,1128,2133,5112,5
2010M10128,6128,6134,0112,8
2010M11128,5128,6133,7113,4
2010M12128,9128,9133,9114,1
2011M01129,4129,4134,3115,0
2011M02129,7129,4134,7115,8
2011M03130,6130,3135,4117,5
2011M04131,3131,0136,5115,9
2011M05132,0130,8137,3118,6
2011M06132,2130,8137,8118,7
2011M07132,4130,8138,0119,1
2011M08132,5130,8138,1119,3
2011M09132,8131,0138,5119,7
2011M10132,3131,0137,4120,3
2011M11132,7131,0137,8121,7
2011M12132,8131,6137,7121,4
2012M01133,3132,1138,3121,3
2012M02133,8132,1138,8122,8
2012M03134,8134,0139,3124,6
2012M04134,7133,4139,3124,5
2012M05135,0133,5139,8124,7
2012M06135,3133,5140,3125,3
2012M07135,3133,5140,2125,3
2012M08135,4133,5140,4125,4
2012M09135,6133,7140,6125,4
2012M10135,6133,2140,8125,4
2012M11135,2133,2140,3125,0
2012M12135,3133,2140,3125,4
2013M01135,7133,4140,8126,1
2013M02136,0133,4141,2126,5
2013M03136,2133,4141,6126,8
2013M04136,6134,7141,6126,7
2013M05136,7134,9141,6126,5
2013M06136,6134,9141,3127,3
2013M07136,3135,0140,7127,3
2013M08136,3134,9140,7128,0
2013M09136,1134,9140,4127,5
2013M10136,2135,4140,5126,9
2013M11136,5135,4140,7127,6
2013M12136,4135,4140,5127,7
2014M01137,1135,0142,0128,0
2014M02137,1135,3141,7128,8
2014M03137,5135,3142,3129,0
2014M04136,9134,8141,5128,9
2014M05137,7135,8142,4128,8
2014M06137,7135,7142,6128,7
2014M07137,9135,7142,9128,9
2014M08137,9135,6143,0128,8
2014M09137,9135,6142,9129,0
2014M10138,1136,2142,8129,0
2014M11138,1136,2143,0128,5
2014M12138,0136,2142,8128,7
2015M01138,3136,9142,9128,8
2015M02138,1136,9142,5129,0
2015M03138,1136,9142,6128,8
2015M04138,1136,8142,1130,5
2015M05138,3136,3143,0130,2
2015M06138,1136,4142,3131,0
2015M07138,4136,5142,9130,9
2015M08138,7136,5143,3130,8
2015M09138,6136,6143,2130,7
2015M10138,7137,3142,8131,0
2015M11138,6137,3142,6131,0
2015M12138,3137,3142,1130,9
2016M01138,3137,8142,0128,9
2016M02138,5137,9142,5128,6
2016M03138,5138,4142,1128,8
2016M04138,7137,8142,6130,8
2016M05138,9138,1142,7130,8
2016M06139,1138,0143,3130,8
2016M07139,0138,1143,1129,9
2016M08139,1137,8143,5129,9
2016M09139,2137,8143,9129,9
2016M10139,9139,2144,0130,4
2016M11139,9139,2144,0130,4
2016M12139,6139,2143,4130,4
2017M01139,0137,3143,7130,3
2017M02138,9137,1143,6130,3
2017M03139,0137,2143,7130,3
2017M04139,0136,8144,0130,8
2017M05139,2136,8144,4130,8
2017M06139,2136,5144,6131,1
2017M07139,4136,6145,1130,7
2017M08139,5136,3145,4130,7
2017M09139,4136,4145,3130,6
2017M10140,1137,4145,5132,1
2017M11140,5137,4146,4132,1
2017M12140,6137,4146,5132,1
2018M01141,0137,9146,7133,0
2018M02141,2137,9147,2133,0
2018M03141,2137,9147,1133,0
2018M04141,3137,5147,6132,9
2018M05142,1138,6148,5132,9
2018M06143,0140,0149,2132,9
2018M07143,4140,1149,6133,6
2018M08143,1139,0150,0133,7
2018M09143,3139,0150,3133,8
2018M10143,6140,4149,9133,3
2018M11144,0140,7150,4133,4
2018M12144,0140,7150,3133,8
2019M01143,7139,9150,4134,0
2019M02143,8139,9150,7134,0
2019M03143,8139,9150,6134,0
2019M04143,7139,8150,5134,1
2019M05143,8139,8150,6134,1
2019M06143,9141,3149,6134,1
2019M07144,0141,2149,9133,8
2019M08144,4141,3150,7133,8
2019M09144,5141,3150,9133,7
2019M10144,3142,1149,7134,9
2019M11144,4142,1149,8134,9
2019M12144,4142,3149,5134,9
2020M01144,6142,4149,7135,8
2020M02144,1142,2148,9135,8
2020M03144,4142,2149,6135,8
2020M04144,1141,7149,6134,8
2020M05143,1139,2149,6134,8
2020M06143,4139,2150,2134,7
2020M07143,4139,3150,2134,4
2020M08142,6138,0149,7134,0
2020M09143,1139,6149,4134,5
2020M10143,8140,4150,1135,1
2020M11144,0140,4150,3135,1
2020M12143,7140,4149,7135,1
2021M01145,4143,5150,5135,4
2021M02145,7143,9150,8135,4
2021M03146,2143,9151,9135,4
2021M04147,0143,7153,8134,6
2021M05147,7144,1154,9134,6
2021M06149,5144,1158,4134,8
2021M07151,7144,1162,8136,0
2021M08155,1146,7167,4136,0
2021M09156,4148,1169,1136,1
2021M10157,4149,5170,1134,9
2021M11157,8149,5171,0135,0
2021M12158,3149,5171,9135,0
2022M01158,1148,9171,9135,2
2022M02159,1148,9173,9135,6
2022M03159,4148,9174,5135,6
2022M04163,1149,2181,7136,8
2022M05163,5148,3183,1136,8
15.06.2022

Indexvillkor-delindex P 2000=100

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Liina Arhosalo
överaktuarie
029 551 3612
Internationella jämförelseuppgifter
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna