Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Byggnadskostnadsindex

Finlands officiella statistik (FOS)
Byggnadskostnadsindexet beskriver den relativa förändringen av byggkostnaderna och byggarbetena för byggnader som till sina viktigaste egenskaper är jämförbara. Detta görs utgående från prisutvecklingen för de grundinsatser som använts vid byggandet. Uppgifterna samlas in med en enkät och ur Statistikcentralens olika material och offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Årsförändring av byggnadskostnadsindexet

minus0,1%
Mars 2024
Byggnadskostnadsindex
Uppdaterad: 2024-04-15

Publikationer

meddelande | Byggnadskostnadsindex 2024, mars
meddelande | Byggnadskostnadsindex 2024, februari
meddelande | Byggnadskostnadsindex 2024, januari
meddelande | Byggnadskostnadsindex 2023
meddelande | Byggnadskostnadsindex 2023, december
meddelande | Byggnadskostnadsindex 2023, november

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Byggnadskostnadsindex (2000 = 100) efter kostnadsslag 2000M01-2024M03

Byggnadskostnadsindexets (2000 = 100) delindex 2000M01-2024M03

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Byggnadskostnadsindex efter benämning på insats 2021=100

Byggnadskostnadsindex, totalindex efter bas år

Bostadsbyggande

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Veli Kettunen
överaktuarie
029 551 3933
Internationella jämförelseuppgifter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna