Index för ordinarie förtjänst

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Ett index som mäter utvecklingen av ordinarie inkomst utan inverkan av resultatpremiärer och engångsposter. I primärmaterialet ingår omkring två tredjedelar av alla heltidsanställda löntagare i Finland. Löntagargrupperna i de enskilda näringsgrenarna vägs samman i indexet med fasta lönesummevikter. Som en biprodukt fås löntagarnas medelinkomst enligt olika klassificeringar. Uppgifterna i primärmaterialet är sekretessbelagda på enhetsnivå.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna