Ämnen
Befolkning och samhälle

Födda

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över födda beskriver antalet födda och fruktsamheten enligt olika bakgrundsvariabler. Statistiken innehåller uppgifter om levande födda och dödfödda barn, vars mor är stadigvarande bosatt i Finland vid tidpunkten för födseln. Uppgifterna fås ur befolkningsdatasystemet och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen var det summerade fruktsamhetstalet för män och kvinnor med utländsk bakgrund högre än för män och kvinnor med finländsk bakgrund år 2021.

Läs mer

meddelande | Födda 2021, bakgrundsland
databasoffentliggörande | Födda 2021, befolkningsförandringar och folkmängden
meddelande | Födda 2021

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Juhana Nordberg
överaktuarie
029 551 3051

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna