Ämnen
Priser och konsumtion

Producentprisindex

Finlands officiella statistik (FOS)
Producentprisindexen mäter utvecklingen av varupriser ur företagens synvinkel. Under producentprisindexen produceras fem separata index som mäter prisutvecklingen på ett sätt som avviker från varandra. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Korrigering

Tidsserier i producentprisindexen har korrigerats 23.12.2022. Korrigeringen avser några produktkategorier och totalindex för producentprisindex för industrin och exportprisindex från 01/2022-10/2022, samt totalindex för basprisindex för hemmamarknadsvaror inklusive skatter från 01/2021-10/2022. Uppgifterna i importprisindex och basprisindex för hemmamarknadsvaror är oförändrade.
Läs mer om korrigeringen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 14,5 procent från december 2021 till december 2022. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 15,6 procent, medan producentpriserna på exportprodukter steg med 13,3 procent.

Läs mer

meddelande | Producentprisindex 2022, december
databasoffentliggörande | Producentprisindex 2022

Kommande publikationer

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
25.04.2022

Trädpellet, konsumentpris 2015=100

Pris, e/tPris, snt/kWhIndex 2015=100Årsförändring, %
2015/02277,25,84101,1-3,5
2015/05271,85,7299,1-5,5
2015/08274,65,78100,1-4,5
2015/11273,25,7599,6-0,5
2016/02273,45,7699,7-1,4
2016/05272,45,7399,30,2
2016/08270,05,6898,5-1,7
2016/11270,35,6998,6-1,0
2017/02271,95,7299,2-0,6
2017/05265,25,5896,7-2,6
2017/08272,85,7499,51,1
2017/11269,05,6698,1-0,5
2018/02267,55,6397,6-1,6
2018/05270,15,6998,51,8
2018/08271,05,7098,8-0,7
2018/11276,65,82100,92,8
2019/02276,95,83101,03,5
2019/05276,05,81100,72,2
2019/08277,55,84101,22,4
2019/11288,96,08105,44,5
2020/02277,45,84101,20,2
2020/05277,45,84101,20,5
2020/08277,45,84101,2-0,0
2020/11277,15,83101,1-4,1
2021/02279,35,88101,90,7
2021/05277,75,85101,30,1
2021/08277,75,85101,30,1
2021/11277,85,85101,30,2
2022/02281,85,93102,80,9
25.04.2022

Basprisindex för hemmamarknadsvaror E40 2000=100, 2022M03, (NACE-TOL 2002)

25.07.2022

Träpellets, konsumentpris 2015=100, 2022M05

24.08.2022

Träpellets, konsumentpris 2015=100, 2022M05

26.09.2022

Träpellets, konsumentpris 2015=100, 2022M08

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Anna-Riikka Pitkänen
överaktuarie
029 551 3466

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna