Ämnen
Befolkning och samhälle

Skuldsaneringar

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över skuldsaneringar beskriver privatpersoners skuldsaneringsärenden som lämnats in till tingsrätterna och slutbehandlats. Uppgifterna fås från Justitieministeriet. Uppgifterna om inlämnade offentliggörs kvartalsvis och uppgifterna om slutbehandlade en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlades 4 715 skuldsaneringsärenden i tingsrätterna år 2021, vilket är 1,4 % fler än året innan. Av de behandlade ärendena var 4 033 ansökningar om skuldsaneringsförfarande.

Läs mer

meddelande | Skuldsaneringar 2021, slutbehandlade skuldsaneringsärenden

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Sami Fredriksson
överaktuarie
029 551 2696

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna