Undersökning om tidsanvändning vid universitet och yrkeshögskolor

Lagts ned:
Undersökningen om tidsanvändning vid universitet och yrkeshögskolor är en enkätundersökning som genomförs ungefär vart tionde år. Målgrupper är de undervisnings- och forskningstjänster vid universiteten som omfattas av basfinansieringen samt yrkeshögskolornas motsvarande tjänster och befattningar. Undersökningen består av två separata enkäter, där föremål för undersökning i den ena enkäten är universiteten och i den andra yrkeshögskolorna. Varje uppgiftslämnare följer sin tidsanvändning i en vecka med hjälp av en särskild blankett.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna