Miljöattityder

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
I undersökningen om finländarna och miljön har man klarlagt hur medborgarna förhåller sig till miljöfrågor och deras oro för dessa frågor samt hur attityderna har förändrats under 1980-talet. Genom att mäta attityder har man utrett människornas beteende i förhållande till miljön. Miljöattityderna och oron har också undersökts som en helhet med statistiska modeller.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna