Hovioikeuksien ratkaisut

Suomen virallinen tilasto (SVT)
Lakkautettu:
Hovioikeuksien tilasto kuvaa vuoden aikana vireillä olleita ja loppuun käsiteltyjä siviili- ja rikosasioita. Hovioikeuksien käsittelemistä asioista suurin osa on valituksia käräjäoikeuksien ratkaisuista. Asianosaisen, joka tahtoo hakea muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun, on ilmoitettava siihen tyytymättömyyttä viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona käräjäoikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää käräjäoikeuden ratkaisupäivästä lukien. Joissakin asioissa hovioikeus toimii myös ensimmäisenä oikeusasteena. Rikosasioissa tällaisia ovat esim. maanpetos- ja valtiopetosrikokset sekä korkeita virkamiehiä koskevat asiat. Myös määrätyt siviiliasiat hovioikeus käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena. Hovioikeuksia on kuusi, Helsingin, Itä-Suomen, Vaasan, Turun, Kouvolan ja Rovaniemen hovioikeudet

Tuottaja:

Tilastokeskus

Tulevat julkaisut

Viittausohje

Viittausohje

Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.

Siirry arkistosivuille

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.